Ekonomi

Dagens Samhälle granskar ekonomin i kommuner, regioner och privata företag på välfärdsmarknaden, eftersom den är förutsättningen för verksamheten.

”Kollektivtrafiken behöver statligt stöd”

En ny prognos visar på minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken på uppemot 7,5 miljarder kronor vid årsskiftet.
Debatt
Kollektivtrafik
Anders Knape & Kristoffer Tamsons
ordförande SKR / ordförande Svensk Kollektivtrafik