Ekonomi

Dagens Samhälle granskar ekonomin i kommuner, regioner och privata företag på välfärdsmarknaden, eftersom den är förutsättningen för verksamheten.

Vill du göra oss sällskap, Amanda Lind?

Kulturminister Amanda Lind (MP) frångår vår gemensamma kulturpolitiska överenskommelse – kultursamverkansmodellen.
Debatt
Kultursamverkansmodellen
Emma Gröndahl mfl
ordförande (L) driftnämnden Kultur och skola, Region Halland, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott