Digitalisering

Digitaliseringen förändrar samhälle och arbetsliv i grunden samt ger stora möjligheter till effektiviseringar. Hur kommuner och regioner klarar denna omställning är en viktig uppgift för Dagens Samhälle att granska.

”Vi har inte råd med fler it-skandaler”

Utvecklingen av digitala tjänster kan bromsas om förtroendet för myndigheters sätt att hantera våra uppgifter minskar.
Debatt
It-säkerhet
Anne-Marie Eklund Löwinder
säkerhetschef (CISO) på Internetstiftelsen i Sverige