Digitalisering

Digitaliseringen förändrar samhälle och arbetsliv i grunden samt ger stora möjligheter till effektiviseringar. Hur kommuner och regioner klarar denna omställning är en viktig uppgift för Dagens Samhälle att granska.

Utbildning krävs när robotarna tar över

Automatisering innebär att jobb försvinner. Samtidigt måste vi jobba längre. Utbildning krävs för att klara...
Debatt
Utbildning
Barbara Czarniawska & Johan Berg
professor / arbetsförmedlare och debattör