Digitalisering

Digitaliseringen förändrar samhälle och arbetsliv i grunden samt ger stora möjligheter till effektiviseringar. Hur kommuner och regioner klarar denna omställning är en viktig uppgift för Dagens Samhälle att granska.
1177-läckan

1177-skandalen visar vidden av riskerna

Läget i sjukvården utgör en betydande risk, skriver Fia Ewald som läst granskningsrapporten av 1177-skandalen.
Debatt
It-säkerhet
Fia Ewald
informationssäkerhetsexpert, tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet