Digitalisering

Digitaliseringen förändrar samhälle och arbetsliv i grunden samt ger stora möjligheter till effektiviseringar. Hur kommuner och regioner klarar denna omställning är en viktig uppgift för Dagens Samhälle att granska.
1177-läckan

Gör skillnad mellan incident och incident

Incidenter som 1177-läckan är inte organisationens interna ensak. De ska både ska redovisas och analyseras.
Debatt
It-säkerhet
Fia Ewald
informationssäkerhetsexpert, tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet