Demokrati

Var öppna med kommunalrådens löner!

Kommuner. På Lidingö höjde den styrande majoriteten de egna kommunalrådens löner med upp till 22 000 kronor. Men Lidingö kommun är inte ensam om fler kommunalråd och högre heltidsarvoden, den utvecklingen syns i fler kommuner. Centralt om man önskar förståelse från medborgarna är öppenhet med lönenivåerna och skälen till dem, skriver Malin Siwe i en gästkrönika.
Heta ämnen
Senaste publiceringar