Demokrati

Att bevaka och granska hur den lokala demokratin fungerar men också det politiska beslutsfattandet är ett av Dagens Samhälles viktigaste uppdrag.

GAPF: Vänd inte ryggen åt de hedersförtryckta!

18 år efter Fadimes död har hedersförtrycket ökat snarare än minskat i det svenska samhället, skriver GAPF.
Debatt
Hedersvåld
Sara Mohammad mfl
grundare och ordförande - Riksorganisationen GAPF