Demokrati

Att bevaka och granska hur den lokala demokratin fungerar men också det politiska beslutsfattandet är ett av Dagens Samhälles viktigaste uppdrag.

Stoppa smittspridningen bland trångbodda

Det är viktigt att stadshuset vidtar åtgärder så att smittspridningen inte hinner ta fart i områden som är tätt bebodda.
Debatt
Smittskydd
Karin Wanngård
oppositionsborgarråd (S), Stockholm