Demokrati

Att bevaka och granska hur den lokala demokratin fungerar men också det politiska beslutsfattandet är ett av Dagens Samhälles viktigaste uppdrag.

Ställ inte minoriteter mot minoriteter, Lindhagen

Tvinga inte präster, pastorer, imamer och rabbiner att gå emot sina teologiska övertygelser och viga samkönade par.
Debatt
Religion
Jacob Rudenstrand
biträdande generalsekreterare, Svenska evangeliska alliansen