Demokrati

Att bevaka och granska hur den lokala demokratin fungerar men också det politiska beslutsfattandet är ett av Dagens Samhälles viktigaste uppdrag.