Debattsvepet 21 nov

S, M och L i Uppsala ansöker om att få ta över Arbetsförmedlingens samordnande roll. Tidigare vd på SKL uppmanar kommunerna och regionerna att se över styrningen och rollfördelningen. Andra frågor som diskuteras på dagens debattsidor är bland annat boenden för ensamkommande, blivande pappors rättigheter och vårdfrågor.

Utan bostad har ensamkommande ingen chans

När gymnasielagen antogs utelämnades frågan om hur ungdomarnas boende skulle ordnas. Nyligen kom också beskedet att upp till 750 personer med uppehållstillstånd kan komma att behöva flytta från Migrationsverkets boenden. Dessvärre saknas ett helhetstänk kring situationen för ungdomarna, skriver företrädare för sex stora hjälporganisationer och efterlyser förändring hos stat och kommuner.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Fallskador kan minskas på samma sätt som hjärt-kärlsjukdomar

Fallskador hos gamla har jämfört med andra skademekanismer ovanligt många invärtes och utvärtes riskfaktorer, varav många går att påverka. Vi måste använda samma strategi som används vid hjärtinfarkt och infektionssjukdomar. Det går att få större folkhälsoeffekt om många gör lite, än om få gör mycket, skriver hjärtspecialisten Kurt Boman och ortopedspecialisten Olle Svensson.
Läs hela artikeln på Norran (öppnas i ny flik)

”Börja i skolan för att förebygga drogproblemen”

Höga dödstal, öppen narkotikahantering på gator och torg, gängvåld och skjutningar kopplade till narkotikahandel och en alltmer tillåtande syn på cannabis bland ungdomar gör att människor känner oro. Det är dags för en bred samling kring narkotikapolitiken, skriver Jessica Vikberg, ordförande Riksförbundet narkotikafritt samhälle, och Staffan Hübinette, Narkotikafri skola
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Ett osakligt och onyanserat public service måste reformeras”

Public service-bolagen lever inte upp till saklighets- och opartiskhetskravet. Vi vill därför reformera public service genom att bland annat slå samman dagens tre public service-bolag till ett och inrätta ett vetenskapsråd som går igenom granskningsärenden. Andelen internationella nöjesproduktioner bör också begränsas, skriver fyra SD-företrädare.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

I dag

Örebro: Sverigedemokraternas landsdagar inleds (till 24/11)

8.00

Riksrevisionen publicerar en granskningsrapport om statens planering av höghastighetsjärnväg.

9.30

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar rapporten: Integration – en beskrivning av läget i Sverige, 2019.

10.00

Ekonomistyrningsverket publicerar prognos för statens budget och de offentliga finanserna.

Övrigt i flödet