Debattsvepet 6 nov

Elbrist i Skåne och åtgärderna för att lösa den är i fokus för debatten denna fredagsmorgon när Skånes moderater kräver uppror mot energiministern. Dessutom debatteras kommunernas klimatpolitik och förslag på ett nytt skattesystem.

Nu måste ni planera för klimatanpassning, kommuner

I det budgetförslag för 2021 som riksdagen nu behandlar nästan halveras anslaget för klimatanpassning, från 124 miljoner kronor till 78 miljoner kronor – trots att behovet ökar kraftigt. Därför är det dags för kommuner och näringsliv att samfällt och tidigt identifiera och agera mot de negativa effekterna av ett förändrat klimat, skriver Mattias Goldmann hållbarhetschef på Sweco.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Skattesystemet behöver en genomgripande reform”

Klas Eklund: Jag presenterar i dag ett förslag till en genomgripande skattereform med bland annat sänkt fastighetsavgift. Ett nytt skattesystem ska finansiera den offentliga sektorn och på sikt ge en starkare ekonomi genom att stimulera arbete, studier och teknisk utveckling. Då måste helheten ses över och bland annat behöver skatterna på arbete sänkas, fastighetsavgiften ses över och momsen breddas.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9.00

Giva Sverige och revisionsbyrån PWC presenterar rapport som ger en överblick över finansieringen av civilsamhället.