Debattsvepet: torsdag 20 september

"Vi måste pressa tillbaka våldet i skolan"

Anmälningar om våld i skolan ökar kraftigt. Såväl som elever som lärare drabbas, vilket enligt debattörerna är oacceptabelt. Andra ämnen som debatteras denna morgon är kommunernas arbete mot diskriminering, vad som krävs för att vinna valet 2022 och vindkraftens framtid.

1. Kommuner för dåliga på att motverka diskriminering

I en tillsyn av kommuner och landsting som Diskrimineringsombudsmannen nyligen genomförde visar det sig att många arbetsgivare saknar rutiner och riktlinjer som avser repressalier, skriver DO Agneta Broberg.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Våra krav på hållbarhet i upphandlingar gör skillnad

Sedan 2010 har Sveriges landsting och regioner bidragit till förbättrade arbetsvillkor i fabriker som framställer produkter till den svenska hälso- och sjukvården genom hållbar upphandling. Nu förstärks arbetet med en ny miljöstrateg, som ska effektivisera arbetet med att ställa miljökrav i upphandlingar, skriver representanter för styrgruppen resp nationella kansliet för Hållbar Upphandling.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. "Vi måste pressa tillbaka våldet i skolan"

Anmälningarna om fysiskt våld i skolan har nästan fördubblats på fyra år. Det är en ytterst allvarlig utveckling och en signal om att mer måste göras för att pressa tillbaka våldet och skapa en god arbets- och lärmiljö, skriver Johanna Jaara Åstrand, Ordförande Lärarförbundet.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”De partier som tänker nytt kommer att vinna valet 2022”

De enskilda partiernas valresultat 2018 var knappast överraskande. Men den samlade parlamentariska bilden är dramatisk. Aldrig förr har partisystemet varit lika fragmentiserat. I fortsättningen måste partierna lära sig att fungera i en mer komplex situation fjärran från blockpolitik och låsta positioner, skriver fyra forskare i en snabbrapport.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Hårdför religionspolitik leder Sverige på fel väg”

Om religionspolitiken fortsätter i samma aggressiva riktning riskerar det leda till att den liberala staten ersätts av en auktoritär stat. Nu krävs en postsekulär politik som balanserat och rationellt hanterar mångfald och de värderingskonflikter som uppstår, skriver teologen Joel Halldorf.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. "Den offentliga vården dör framför våra ögon"

Landstingen är överfyllda med politiker, administratörer och HR-människor som tar in stora summor i skatt och levererar en usel produkt – under förnedrande former. Jag hindrades ofta från att utföra vård, skriver läkaren Nenad Zeba.
Hela artikeln på Expressen

7. Liberaler: Vi vill ha Sabuni som ny partiledare

Det är dags nu, Jan Björklund, att lämna över ledarskapet. Vi anser att Nyamko Sabuni är rätt person att leda vårt parti och utveckla vår politik. Det skriver de båda liberala kommunpolitikerna Anders Cnattingius och Henrik Thorsell.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

8. "Dags att införa SD:s flyktingpolitik i EU"

Vår grundinställning är att EU inte ska lägga sig i vilken nivå av invandring EU:s medlemsstater ska ha, skriver Kristina Winberg, Europaparlamentariker (SD).
Hela artikeln på Aftonbladet

9. "Vi måste dra rätt slutsatser av MP:s katastrofval"

Många inom Miljöpartiet drar nu slutsatsen att vi måste bli mer radikala och visionära. Den tanken är kontraproduktiv, skriver Henrik Ölvebo och Sanna Nilsson Ylitalo, MP Gällivare, som tvärtom menar att bilden av partiet är ett moraliserande, radikalt storstadsparti. I Gällivare har partiet ökat – mycket tack vare att man jobbat för att förändra den bilden.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

10. "En politisk låsning näringslivet inte efterfrågat"

Västlänken verkar totalt blockera det maktskifte i Göteborg som många företag och näringslivet efterfrågar. Denna låsning kostar regionen och staden handlingskraft. Och förhindrar ett efterlängtat maktskifte, skriver Anne Ludvigson och Finn Johnson.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. "Vindkraft stor del av lösningen"

Övergången till ett helt förnybart elsystem ställer högre krav på systemet och ökar risken för effektbrist, allt annat lika. Samtidigt förändras vårt energisystem i snabb takt som ger nya förutsättningar att lyckas med omställningen, skriver Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

12. FAR: Sex akuta skattefrågor

Sverige behöver en ny stor skattereform. Men i väntan på att en sådan ska bli färdig finns det sex skatteproblem som bör åtgärdas snabbt för att Sverige ska förbättra sin konkurrenskraft. Bland annat behövs generösa skatteregler för personaloptioner, skriver Karin Apelman och Hans Peter Larsson.
Hela artikeln på Dagens Industri

13. "Djurindustrin är en stor klimatbov – låt vegonormen råda"

Sommarens torka och värmebölja, som forskare till och med anser är kopplat till den globala uppvärmningen, visade hur sårbart vårt nuvarande jordbruk faktiskt är. En tydligare signal kan vi inte få om att det är dags att ställa om produktionen från resurskrävande och klimatbelastande animalier till mer växtbaserade alternativ. Här kan kommuner och övriga offentliga verksamheter fylla en viktig roll, skriver representanter för Djurens Rätt.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren
Håll koll på
Torsdag
Skolverket: Kostnader för förskolan, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, Sfi, Särvux avser år 2017 samt Kostnader för svensk utbildning i utlandet år 2016/17.