Debattsvepet: måndag 8 oktober

”Vi måste införa förbud mot fossila bränslen”

Stora frågor gör sig påminda i debatten i väntan på en regering.  Klimatfrågan är aktuell på flera håll, i och med IPCC:s nya klimatrapportt. Sveriges konkurrenskraft vacklar, menar flera chefekonomer ur Svenskt Näringsliv. Därutöver vårddebatt samt diskussion om huruvida Danmark är ett föredöme eller inte. 

1. Svensk ekonomi är inte rustad för framtiden

Politiken fokuserar inte längre på frågorna som bygger Sveriges välstånd. En ny regering, vilken den än blir, måste fokusera på vad som stärker Sveriges konkurrenskraft på lång sikt, skriver chefekonomer från flera branscher inom Svenskt Näringsliv.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Straffbeskatta inte Sveriges tillväxtkommuner

Det nya förslaget om kommunal kostnadsutjämning straffar Stockholmsregionen på ett sätt som riskerar att hindra den expansion som gynnar landet som helhet, skriver Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande (M) Ekerö kommun. 
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. Vi måste införa förbud mot fossila bränslen

FN:s klimatpanels nya klimatrapport, visar att det är akut bråttom att minska utsläppen. Ett definitivt beslut om förbud för fossila bränslen behöver fattas redan i början av denna mandatperiod, skriver Johanna Sandahl, Linda Burenius Magnusson och Johan Rockström.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Stora utmaningar för ny svensk regering i IPCC:s klimatrapport”

IPCC:s nya klimatrapport bör vara ett givet underlag för de nu pågående regeringsförhandlingarna. Den samhällsomställning som krävs för att följa vägen mot en temperaturhöjning som understiger 2 grader är ­betydligt mer utmanande än att hantera invandring, försvarsbudget och kommande lågkonjunktur, skriver forskaren Göran Sundqvist.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. Elnätet kräver enorm investering

För att minska klimatutsläppen krävs mer elektrifiering. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet, skriver Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.
Hela artikeln på Dagens Industri

6. Släng ut lobbyisterna från klimatförhandlingarna

Tiden håller på att rinna ut för att rädda jorden undan klimatkaos. Samtidigt avslöjas det att Europas största näringslivsorganisation gör sitt bästa för att bromsa EU:s klimat-ambitioner. Det är fullständigt orimligt att de företag som tjänar pengar på att släppa ut växthusgaser tillåts ha inflytande över EU:s klimatpolitik. Det är hög tid att kasta ut storföretagens lobbyister från klimatförhandlingarna och skärpa reglerna kring lobbyism, skriver Max Andersson (MP).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

7. "Hur kan demokratiska värderingar värnas när AI slår igenom?"

Den tekniska revolutionen som står för dörren bär med sig många möjligheter. Men den kräver även ett samtal om etik, manar Nordiska ministerrådets generalsekreterare.
Hela artikeln på Sydsvenskan

8. ”Byråkratin i vården har svällt för mycket”

Jag vill se färre kontrollanter inom sjukvården. Idag finns långt fler administratörer än läkare i landstingen. Nu krävs en översyn av administrationen för att skapa en mer effektiv vård och bättre arbetsmiljö, skriver Lina Nordquist (L), socialutskottet.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

9. Nej, svenskar – ta inte efter oss i Danmark

Sverige ska inte gå i Danmarks fotspår. Men svenska politiker måste bli bättre på att tala klarspråk. Att ta emot många flyktingar är en belastning för en välfärdsstat, skriver Per Mouritsen, dansk gästforskare i Sverige.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. ”Elbilen är klimatsmart och bra för miljön”

Allt är absolut inte perfekt med elbilar – och inte med någon annan teknik heller. Men på många viktiga frågor är elbilen nu tydligt en del av svaret, skriver Mattias Goldmann, Fores.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

11. Kränkande arbetsmiljö

För två år sedan bytte Aleris från tillitsbaserad till toppstyrd ledning, vilket resulterat i stor personalomsättning, skriver åtta kirurger vid Elisabethsjukhuset.
Hela artikeln på Upsala Nya Tidning

12. Nu stänger makten ned min bit av Sverige

Nedmonteringen av infrastrukturen på den svenska landsbygden fortsätter. När politiker talar om att hela Sverige skall leva och att landsbygden måste utvecklas, inte avvecklas, då arbetar Trafikverket åt rakt motsatt håll. I somras andades vi in röken från skogsbranden – nästa gång finns det ingen väg att fly. Det måste finnas en gräns för det politiska hyckleriet och Trafikverkets metoder, skriver författaren Bengt G Nilsson.
Hela artikeln på Expressen

13. Fungerande sjukvård kräver bättre rustad primärvård

En fungerande primärvård är nyckeln till högre tillgänglighet och kontinuitet i vården. Men då krävs mer resurser. Annars kollapsar primärvården, skriver bland andra läkaren Anneli Vinensjö, Svensk förening för allmänmedicin.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
8.30
SMHI, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Miljö- och energidepartementet presenterar en rapport om 1,5 graders global uppvärmning, som lanseras av FN:s klimatpanel (IPCC) samma dag, Naturvårdsverket, Valhallavägen 195.
9.00
Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arrangerar konferens om integration på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70.
11.45
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne offentliggör årets Nobelpristagare. Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien.
12.00
SNS-seminarium om polisens omorganisation. Statskontorets utredare Erik Axelsson presenterar sin utvärdering av omorganisationen. SNS, Jakobsbergsgatan 18.