Debattsvepet 8 okt

Stora frågor gör sig påminda i debatten i väntan på en regering.  Klimatfrågan är aktuell på flera håll, i och med IPCC:s nya klimatrapportt. Sveriges konkurrenskraft vacklar, menar flera chefekonomer ur Svenskt Näringsliv. Därutöver vårddebatt samt diskussion om huruvida Danmark är ett föredöme eller inte. 

”Stora utmaningar för ny svensk regering i IPCC:s klimatrapport”

IPCC:s nya klimatrapport bör vara ett givet underlag för de nu pågående regeringsförhandlingarna. Den samhällsomställning som krävs för att följa vägen mot en temperaturhöjning som understiger 2 grader är ­betydligt mer utmanande än att hantera invandring, försvarsbudget och kommande lågkonjunktur, skriver forskaren Göran Sundqvist.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Släng ut lobbyisterna från klimatförhandlingarna

Tiden håller på att rinna ut för att rädda jorden undan klimatkaos. Samtidigt avslöjas det att Europas största näringslivsorganisation gör sitt bästa för att bromsa EU:s klimat-ambitioner. Det är fullständigt orimligt att de företag som tjänar pengar på att släppa ut växthusgaser tillåts ha inflytande över EU:s klimatpolitik. Det är hög tid att kasta ut storföretagens lobbyister från klimatförhandlingarna och skärpa reglerna kring lobbyism, skriver Max Andersson (MP).
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Nu stänger makten ned min bit av Sverige

Nedmonteringen av infrastrukturen på den svenska landsbygden fortsätter. När politiker talar om att hela Sverige skall leva och att landsbygden måste utvecklas, inte avvecklas, då arbetar Trafikverket åt rakt motsatt håll. I somras andades vi in röken från skogsbranden – nästa gång finns det ingen väg att fly. Det måste finnas en gräns för det politiska hyckleriet och Trafikverkets metoder, skriver författaren Bengt G Nilsson.
Läs hela artikeln på Expressen (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8.30

SMHI, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Miljö- och energidepartementet presenterar en rapport om 1,5 graders global uppvärmning, som lanseras av FN:s klimatpanel (IPCC) samma dag, Naturvårdsverket, Valhallavägen 195.

9.00

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arrangerar konferens om integration på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70.

11.45

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne offentliggör årets Nobelpristagare. Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien.

12.00

SNS-seminarium om polisens omorganisation. Statskontorets utredare Erik Axelsson presenterar sin utvärdering av omorganisationen. SNS, Jakobsbergsgatan 18.