Debattsvepet: tisdag 12 juni

"Vi invandrare får inte tysta ner problemen"

Vi måste samtala om manlighet, normer, hierarki, könsroller och om jämställdhet. För jämställdhet hänger ihop med integration, skriver en av morgonens debattörer. KD:s partiledare är delvis inne på samma spår när hon skriver om kvinnors otrygghet som ett hot mot jämställdheten.

1. Jag hade fel om svensk sjukvårds goda kvalitet

När min dotter såg dagens ljus för snart sex år sedan levde jag i falsk förvissning om svensk sjukvårds goda kvalitet. När min nyfödda dotter efter något dygn diagnosticerades med komplicerat hjärtfel tänkte jag, i naiv tacksamhet, att hon ändå har turen att födas här. Jag hade fel, skriver Nette Enström, patientföreträdare och styrelseledamot i Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Nu gör vi det lättare att tolka opinionsmätningar

I syfte att hjälpa såväl journalister som läsare att bättre förstå och tolka opinionsundersökningar har vi tagit fram en checklista för hur undersökningarnas resultat ska rapporteras. Målet är att göra det enklare att värdera undersökningar i valtider. Det skriver Karin Nelsson, styrelseordförande SMIF m fl.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. "Vi invandrare får inte tysta ner problemen"

Fler nyanlända och utländska killar och män måste inkluderas i vårt Sverige. Och det arbetet börjar med att få med fler killar med utländsk bakgrund från patriarkala samhällsstrukturer att engagera sig i jämställdhetsarbetet. Det skriver Vladimir F Ahmed, grundare och ordförande i den ideella organisationen Vi är Sverige.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Det finns ett stort hot mot vårt jämställda land”

Otryggheten för kvinnor ökar. Vi kan inte blunda för en så viktig jämställdhetsfråga för att vi misstänker att problemet har att göra med värderingar i vissa grupper – framförallt unga män i utanförskapsområden, skriver Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

5. ”Orealistiska förslag präglar den svenska asyldebatten”

Den svenska debatten kring flyktingpolitik saknar realism när det gäller vad som kan och bör göras. Det finns ingen motsättning mellan asyl­rätten och idén om ett kvotsystem, tvärtom är asylrätten en förutsättning. En möjlighet för att reformera den globala flyktingpolitiken är att skilja på asylsökarland och bosättningsland, skriver forskaren Clara Sandelind.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

6. Mötesformer säger ingenting om politiken

Tänk om debatten om Sveriges framtid handlade om frågor som om finansministern ska vara ordförande i riksdagens finansutskott, om statsministern ska vara ordförande för SKL eller om socialministern ska vara ordförande i samtliga landstingsstyrelser. En sådan absurd diskussion förs när det gäller EU, skriver Gunnar Hökmark, europaparlamentariker (M).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

7. "Säkerhetsföretagen ska lösa poliskrisen"

Enligt Brottsförebyggande rådet minskar förtroende för polisen och lag och ordning förväntas bli en viktig valfråga. För att polisen ska kunna fokusera på sina huvud- uppgifter lägger vi fram ett sjupunktsprogram, skriver Björn Eriksson, före detta rikspolischef och ordförande för Säkerhetsbranschen och Johan Färm, vd för säkerhetsbolaget Addici security.
Hela artikeln på Dagens Industri

8. "Ge huvudansvaret för skolan till staten"

Den svenska skolan har uppenbara problem som måste lösas omgående. Skolan är ett nationellt intresse och därför bör våra nationella politiker ta tillbaka makten, skriver Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.
Hela artikeln på Expressen

9. "Säg nej om din kompis köper sex på VM-festen"

Ta ställning bland era manliga vänner för kvinnors rättigheter och mot destruktiva föreställningar och normer kring manlighet. När ni reser till Ryssland för att heja fram laget, håll ögonen öppna. Om män omkring er pratar om kvinnor på ett nedvärderande sätt, eller är på väg att köpa sex, höj då era röster och säg ifrån. Det skriver Alán Ali, ordförande MÄN m fl.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. "Vi vill bygga ett Göteborg där drömmar blir verklighet"

För att alla göteborgare ska kunna leva sin dröm, känna sig trygga och få den vård, skola och omsorg de har rätt att vänta sig behöver vi nya politiska svar och ett nytt sätt att styra Göteborg. Utmaningarna är stora, men det är även möjligheterna, skriver Alliansen i Göteborg.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. "Slöseri med hitte-på-möten"

Skattepengar ska inte bekosta onödiga och meningslösa politiska möten. Det är illa att Göteborgsregionens politiker nu fördubblar möten som i stället skulle kunna avskaffas, skriver Henrik Munck (DEM).
Hela artikeln på http://www.gp.se/debatt/sl%C3%B6seri-med-hitte-p%C3%A5-m%C3%B6ten-1.6510081

12. ”Gränskontroller möjliggör äkta solidaritet.”

Att hysa en flykting i Sverige i ett år, kostar lika mycket som nästan 6 000 dunkar rent vatten åt några av världens mest utsatta människor. Det skriver Johannes Norrman och Filip Persson som representerar Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna.
Hela artikeln på Sydsvenskan

13. "Sd säger nej till höjda politikerarvoden"

Nu vill Umeås kommunpolitiker lägga 4 miljoner på att höja sina arvoden. Politiker i Umeå vill få mer betalt. Tisdag den 5 juni röstade kommunstyrelsens arbetsutskott för förslaget. Men det avgörande beslutet i frågan tas av kommunfullmäktige den 18 juni.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren
Håll koll på