Debattsvepet: onsdag 11 juli

”Varför är polisen så passiv inför nazisterna?”

Misshandel, rädsla och ekonomisk katastrof för utsatta företagare i Visby. Hur kom polisen fram till att ge nazisterna i NMR demonstrationstillstånd? Den frågan vill debattörerna ha svar på. Andra debattämnen denna morgon är torkan, klimatförändringar och äldreomsorgen.

1. LRF: Torkan i landet kräver akuta åtgärder!

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) vädjar till regeringen att vidta åtgärder som kan hjälpa Sveriges bönder och till alla markägare, privata, företag och kommuner som har tillgång till gräsbevuxen mark som normalt inte skördas, att erbjuda bönder att kunna slå denna till extra djurfoder.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Äldreomsorgen behöver mer statliga pengar

Det kommer inte att bli bättre än så här om inte statens bidrag till kommunerna ökar avsevärt och om inte någon regering sätter ner foten och säger att kommunerna ska gå före när det gäller att infria riksdagens jämställdhetsmål, skriver Annelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson och riksdagskandidat (Fi).
Hela artikeln på Dagen Samhälle

3. ”Varför är polisen så passiv inför nazisterna?”

Hur kom polisen fram till att ge nazisterna i NMR demonstrationstillstånd? Årets Almedalsvecka går inte att lägga till handlingarna förrän rikspolischefen Anders Thornberg öppet redovisat det. Trots en rad lagliga möjligheter att säga nej. Det skriver Jan Scherman, tv-producent, och Robin Enander, jurist.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

4. ”Klimatförändringar slår mot säkerheten – nu måste FN agera”

Människor i fattiga länder drabbas värst av klimatförändringarnas negativa konsekvenser. Utsatta människor kan lockas av extremist­grupper som erbjuder pengar och mat. Det internationella samfundet måste bli bättre på att ta itu med de säkerhetshot som hör samman med klimat­förändringarna, skriver Isabella Lövin (MP) och Margot Wallström (S).
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. "Vår generösa flyktingpolitik stoppar inte folkmordet på kristna"

Generösare migrationspolitik stoppar inte folkmordet på kristna. Det enda sättet att överleva som minoritet i Mellanöstern ska inte vara att flytta till Europa, skriver Sara Skyttedal (KD).
Hela artikeln på Expressen

6. "Polisen borde be EU-migranterna om ursäkt"

FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat Sverige hårt för agerandet gentemot romer som vistas här, såväl mot avhysningar och vräkningar från så kallade illegala bosättningar som för hur romer diskrimineras på arbetsmarknaden, i utbildningsväsendet och på bostadsmarknaden. Det skriver Soraya Post, EU-parlamentariker (FI).
Hela artikeln på Aftonbladet

7. "Fasta läkare och fler vårdcentraler kortar köerna"

Långa vårdköer och brister i kontakten mellan patienter och vårdgivare är akuta problem som måste lösas. Till det kommer behovet av kompetent personal. Mer vård närmare medborgarna och helhetsansvar för patienterna är en del av svaret. Nu behövs en primärvårdsreform, skriver Sveriges läkarförbund och allianspartierna.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

8. "Ensam är inte stark"

I veckan besöker Donald Trump Europa för Natotoppmöte och möte med Vladimir Putin. Det är en påminnelse om att verklighetens konflikter inte handlar om taktik och utskottsposter, som politiska reportrar gärna målar upp en bild av, och att Sverige inte är isolerat från omvärldens utmaningar, skriver Gunnar Hökmark (M).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”För vem eller vilka är korsbärande en skyldig eller misstänkt handling?”

Det är islamisternas religionskrigsretorik om oss som Johanna Gustafsson Lundberg ger utrymme, skriver Annika Borg, teologie doktor, präst och en av initiativtagarna till Facebookgruppen Mitt kors.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. "Ta nu ansvar för samefrågan"

Sverige är ett föredöme i världen när det gäller mänskliga rättigheter. Det är ren anständighet att själv leva upp till de krav man ställer på andra länder. Det borde vara en självklar rätt att det samiska folket konsulteras innan viktiga beslut fattas som berör samiskt liv. Regionalpolitiken får ett lyft genom att beakta det samiska perspektivet. Det skriver ledamöter från sametingets styrelse.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren
Håll koll på
9:00
Centrala studiestödsnämnden presenterar statistik över hur många elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk läsåret 2017/2018