Debattsvepet 10 nov

Åtta av tio planerade operationer har kunnat genomföras, trots pandemin, hävdar Sveriges Kommuner och Regioner. Långtidssjukskrivningar bland läkare måste stoppas anser fackliga företrädare. Välfärdsekonomerna varnar för kortsiktighet. Dagens debatt handlar också om asylsökande och om försvaret.

"Yrket är underbart men arbetsmiljön gör läkarna sjuka"

Allt fler läkare upplever utmattningsbesvär. Det stigande antalet långtidssjukskrivningar måste få ett stopp. Vi måste bryta trenden genom att inse vikten av det medicinska ledarskapet, reglerad fortbildning och satsningar på företagshälsovården, skriver Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson och Svenska företagsläkarföreningens styrelseledamot Ylva Rangnitt.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

SD: När smittan sprider sig eldas skyddsutrustning upp

Om det är något som pandemin visat oss så är det att Sveriges krisberedskap är allt annat än tillräcklig. Det finns därför goda skäl att börja fundera kring Sveriges förmåga att hantera ytterligare en våg av covid-19, skriver Sverigedemokraternas hälso- och sjukvårdspolitiske talesperson Per Ramhorn och riksdagsledamot Clara Aranda.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Sveriges försvar måste byggas starkt"

Det finns ett brett politiskt stöd för att öka Sveriges försvarsförmåga i en osäker tid. Det är bra. Men då får vi inte snubbla på mållinjen genom att tumma på långsiktigheten. Vi inom politiken måste ge försvaret de förutsättningar det behöver för att stärka Sveriges säkerhet i en osäker tid, skriver fem moderata riksdagsledamöter från norra Sverige.
Läs hela artikeln på Norran (öppnas i ny flik)

Håll koll på

08.00

Riksrevisionen presenterar granskning om polisens arbete i socialt utsatta områden.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

10/11

Lärarförbundet delar ut sin utmärkelse "Årets bästa skolkommun".

Övrigt i flödet