Debattsvepet 1 dec

Sverige står inför den största massvaccineringen i modern historia. Nu måste regeringen presentera en konkret plan där det framgår exakt vem som har ansvar för exakt vad, och exakt när det ska genomföras, skriver Ulf Kristersson (M). Förutom det handlar morgonens svep bland annat om regeringens styrning under pandemin, SFI och regeringens försvarspolitiska proposition.

"Så kan vårdens kompetensförsörjning stärkas"

Stärk samordningen om specialistutbildningar, rusta studenterna genom utbildning i teamarbete och e-hälsa och öka kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård. Det är förslag som Nationella vårdkompetensrådet lyfter fram i sin analys av coronapandemins påverkan på kompetensförsörjningen i vården, skriver rådets ordförande och ledamöter.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Det är dags att släppa Bromma flygplats, M"

Vi måste bygga ett samhälle som står starkt efter krisen. De miljarder som årligen pumpas in i Bromma flygplats behövs till annat. Vi behöver höghastighetståg, nya bostadsområden, gröna investeringar, upprustade vägar och utbyggnad av tågtrafiken, skriver Grön Ungdom i Stockholm och Uppsala, gröna studenter och miljöpartistiska kommunalråd från flera städer.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Regeringens styrning har inte fungerat i coronakrisen”

”Regeringen styr riket” står det i grundlagen men så är uppenbart inte fallet ens i en allvarlig kris som denna. Vi kan inte ha en situation där regeringen då saknar styrkapacitet. Vi behöver ändra grundlagen så att kommuner och regioner underställs regeringen när landet drabbas av en nationell kris, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

"När krisen eller kriget kommer ska vi vara förberedda"

Den 15 december ska riksdagen fatta beslut om regeringens försvarspolitiska proposition. I den föreslås att anslagen till det militära försvaret ska öka med 25 miljarder kronor under perioden 2021–2025, den största satsningen sedan 1950-talet. Det skriver Niklas Karlsson (S), riksdagsledamot (Skåne län), ordförande i försvarsberedningen och vice ordförande i försvarsutskottet och Björn Wiechel (S), riksdagsledamot (Västerbottens län), suppleant i finansutskottet.
Läs hela artikeln på Norran (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8.00

Riksrevisionen presenterar granskning om sänkt löneskatt för äldre som skulle leda till ökad sysselsättning bland personer över 65 år. Har målen nåtts, och vad reformen har kostat staten i uteblivna skatteintäkter.

10.00

SNS arrangerar digitalt seminarium om att gravida kvinnor är en av de mest utsatta grupperna under coronapandemin. De kan inte avstå från vård, de och deras barn riskerar komplikationer till följd av viruset och de går miste om viktigt stöd när förlossningskliniker inför restriktioner för deras partners närvaro.

13.00

Interpellationsdebatter med näringsminister Ibrahim Baylan (S), socialminister Lena Hallengren (S), utrikesminister Ann Linde (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S),

13.30

Riksbankschef Stefan Ingves deltar i SEB:s direktsända digitala samtal om covid-19 krisen och penningpolitiken.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.

Övrigt i flödet