Debattsvepet: måndag 20 mars

V: ”Fler med hög inkomst ska betala statlig skatt”

Fler med högre inkomster ska betala högre skatt, enligt Vänsterpartiet som presenterar en ny överenskommelse med regeringen. Ge kommunerna verktyg att hjälpa enskommande i kris, vädjar C-politiker efter flera självmord. Statsministern skriver om hur valrörelsen ska skyddas från utländsk påverkan. Och så fortsätter debatten om hur hela landet ska leva. 

1.

V: ”Fler med hög inkomst ska betala statlig skatt”

Vi kan nu presentera två förändringar av skatterna som vi har kommit överens med regeringen om. Det är viktiga förändringar som leder till 3 miljarder kronor mer till vår gemensamma välfärd och som minskar klyftorna. Den ena förändringen består i att uppräkningen 2018 av inkomstgränsen för att ­betala statlig inkomstskatt, de så kallade skiktgrän­serna, begränsas, skriver Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson, Vänsterpartiet.
Annons
2.

"Ge oss verktyg att hjälpa ensamkommande i kris"

Den senaste tiden har flera ensamkommande ungdomar tagit livet av sig. Vi som politiker kan inte bara se på medan det här händer. Kommunerna behöver rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ensamkommande i kris; vi behöver ett nationellt kompetenslyft inom psykisk hälsa, skriver kommunstyrelsens ordförande (C) i tre kommuner.
3.

Unionen: ”Så skapas ett framgångsrikt Norrland”

Ett generellt problem för Norrlandslänen, är att en betydande del av de värden som basindustrin och energiproduktionen i Norrland skapar inte kommer regionen till del. Hur kan vi se till att en större av del av de värden som skapas regionalt också kommer tillbaka till regionen? skriver Unionen Västerbotten, Mellannorrland och Norrbotten.
4.

”Så ska vi skydda valrörelsen från andra staters påverkan”

I flera länder har försök till påverkansoperationer bekräftats i samband med allmänna val. Det finns inget som säger att svenska val kommer att vara fredade, tvärtom ser vi redan tecken på försök att påverka svensk politik. Vi genomför nu därför ytterligare insatser för att höja samhällets motståndskraft, skriver statsminister Stefan Löfven (S).
5.

”Ovärdigt att överge ensamkommande unga”

Ensamkommande barn som befinner sig i en asylprocess behöver trygghet. Något som blivit svårare sedan de ungdomar som fyllt 18 år nu tvingas lämna Göteborg. Det är ovärdigt, skriver Daniel Bernmar (V), Ulf Kamne (MP) och Stina Svensson (Fi).
6.

”Skandal att hjältarna i vården måste köpa dyra arbetskläder”

Personal inom vård och omsorg är tvungna att bära arbetskläder samtidigt som arbetsgivaren inte är skyldig att bekosta dem. Deras minimala löner ska alltså användas till att köpa kläder så att de överhuvudtaget får jobba, skriver Emelie Jonstad, bloggare och egenföretagare.
7.

”Nej till aktiebolagsskolor ingen höger-vänsterfråga”

Grundskolan ska enligt lag vara likvärdig. Men detta är omöjligt att leva upp till om man tillåter aktiebolagsskolor – som av lönsamhetsskäl är tvingade att försöka exkludera svagpresterande elever. Detta borde inte vara en höger-vänsterfråga. Vi måste tillsammans få bort aktiebolagen ur skolan, skriver representanter för fyra skoldebattörer.
8.

C: "Regeringen måste påskynda utbyggnaden av Arlanda"

En välfungerande flygtrafik är en förutsättning för Stockholmsregionen och hela Sverige. Arlanda behöver byggas ut och på sikt kan därmed Bromma flygplats läggas ner. Med det kommer möjligheterna för ökat bostadsbyggande i Stockholm, skriver Karin Ernlund (C) och Michaela Haga (C).
9.

FAR och EBM: ”Öka kraven på aktiebolag”

Aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström lanserar därför en rad nya grepp för att stävja ekobrotten och bjuder samtidigt in till dialog.
10.

”Diskrimineringslagen hjälper inte utsatta barn”

DO har gett signaler till skolor att de kan missköta sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen utan att riskera sanktion. Konsekvenserna av DO:s principbeslut blir mycket olyckliga. För det enskilda barnet som är utsatt upplevs DO:s beslut många gånger som ytterligare en kränkning, skriver Disa Nordling och Sara Duarte, verksamma inom organisationen Malmö mot diskriminering.
11.

”Skrota tanken på flygskatt”

Den föreslagna flygskatten har en högst begränsad effekt för klimatet och skulle vara skadlig för samhällsekonomin. Gör istället en storskalig satsning på biobränsle för fortsatt, hållbart flygande. Det skulle åstadkomma en kraftfull minskning av utsläppen, men utan negativ påverkan på tillgänglighet och övriga näringspolitiska mål, skriver Östsvenska handelskammaren.
Håll koll på: 
Kl 9.30 Stockholm
Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö arrangerar konferens om att ta ett gemensamt ansvar för en hållbar interkutveckling.
Kl 13
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) släpper rapporten "Mediebranschen — hot, risker och sårbarheter".