Debattsvepet: onsdag 6 februari

”Unga vuxna med cancer faller mellan stolarna”

Unga med cancer har svårt att klara sig ekonomiskt, larmar Ung Cancer. Kommunen är basen för effektiv kamp mot droger, skriver Narkotikafritt Samhälle. Miljöorganisationer kräver stärkt skydd av skogen. Flickor i Sverige riskerar könsstympning, varnar aktivist. Och så stoppar nya Stockholmsstyret rivningen av Stureplanskvarteren. 

1. ”Kommunen basen för effektiv kamp mot droger”

Stärk socialtjänstens möjlighet att ingripa när unga är på väg in i missbruk, förändra sekretesslagen och utfärda straffvarning vid narkotikabrott. Här är fyra förslag för en mer effektiv narkotikabekämpning – nu ligger bollen hos Lena Hallengren, skriver Jessica Vikberg och Staffan Hubinette, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. ”Unga vuxna med cancer faller mellan stolarna”

På onsdagen publiceras den största undersökningen av unga cancerdrabbades ekonomiska villkor som genomförts i Sverige. Systemfel gör det svårt för unga vuxna med cancer att klara sig ekonomiskt och försämrar framtidsutsikterna för dem som överlever, skriver Emma Tonnes, generalsekreterare Ung Cancer, och Emma Skoglund, cancerdrabbad, med anledning av rapporten.
Hela artikeln på Dagens Industri

3. ”Ändra Sveaskogs direktiv – mer skog måste få skydd”

Fler statliga skogar måste skyddas och Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas. En hållbar förvaltning av skogen är förutsättningen för ekosystemtjänster som alla är beroende av. Sveriges befolkning har rätt att vara med och bestämma om statens skog. Vi lanserar därför uppropet ”Vår skog”, skriver företrädare för 23 miljö- och naturorganisationer.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Unga flickor i Sverige riskerar att könsstympas”

Så länge det finns en positiv attityd till könsstympning bland människor som kommer från länder där könsstympning förekommer lever flickor i Sverige i riskzonen. Det krävs omedelbara och konkreta satsningar, skriver Bayan Nasih, människorättsaktivist.
Hela artikeln på Expessen

5. ”Ordningsvakter behöver mer utbildning”

Reaktionerna på det omdiskuterade ingripandet mot en gravid kvinna i tunnelbanan är obehagliga på många sätt. Å ena sidan okänsligheter och direkt rasism, å andra sidan mobbliknande överdrifter och attacker på en hel yrkeskår. Bortom dessa ilskna läger finns en viktig insikt: den att ordningsvakternas utbildning är kort och ofta hastar förbi de mjukare aspekterna kring bemötande i maktutövningen, skriver Martin Marmgren, polis och miljöpartist.
Hela artikeln på Dagen Samhälle

6. ”Vi stoppar rivningsvågen i Stureplanskvarteret”

Stureplan ska utvecklas genom att restaureras till sin sekelskiftesglans. Det nya förslag som nu läggs fram är en seger för vår hållbara stadsutvecklingspolitik som utgår från Stockholms unika stadsmiljöer, skriver företrädare för den grönblå majoriteten i Stockholms stad.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. ”Övervakningskameror löser inte problemen”

Vi måste komma tillrätta med de problem som finns med hot och våld på våra sjukhus. Vi kan aldrig acceptera att våra medlemmar utsätts för fara på jobbet. Men lösningen är inte att vi kameraövervakas. Vi behöver fler kollegor så att vi kan göra det jobb som stockholmarna förväntar sig av oss, svarar Kommunal till Iréne Svenonius (M).
Hela artikeln på Aftonbladet

8. ”Hedersvåldet berövar framtiden för tusentals ungdomar”

Tusentals ungdomar berövas den framtid de har rätt till när de dagligen lever under hot om hedersvåld och dess konsekvenser. Och det handlar inte bara det direkta våldet utan även om den psykiska ohälsa som orsakas av hederskulturen, skriver bland andra Sara Mohammad, GAPF.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”Att påstå att vi offrar hedersutsatta på kulturrelativismens altare är chockerande”

Våld som sker i hederns namn kräver komplexa analyser. Vi träffar till exempel ofta kvinnor och flickor som vägrar polisanmäla för att inte riskera att deras familjer på något sätt ska lida av.Det skriver Aylin Bahmanyar och Nina Pirooz, företrädare för Terrafem, en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. ”Ställ färre särkrav och få bättre kollektivtrafik”

Nästan all regional kollektivtrafik i Sverige ska upphandlas på nytt inom de närmaste fyra åren. Vägen till bättre upphandlingar går via färre särkrav, bejakande av innovativ teknik och ett medvetet val av kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar, skriver Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.
Hela artikeln på Dagens Samhälle
Håll koll på
Kl 9.30
Konsultföretaget Ramboll arrangerar forum om hur framtidens sjukhus ser om ut människan sätts i centrum, Münchenbryggeriet.
Kl 10
Svenskt Näringsliv arrangerar seminarium om bostadsmarknaden och presenterar konkreta reformförslag för en fungerande bostadsmarknad, Näringslivets hus.
Kl 11
Dom i mål gällande Svenska Hamnarbetarförbundet mot Svenska Hamnar angående påstått brott mot turordningsreglerna i las, Arbetsdomstolen.
Kl 11.15
Skogsbrandsutredningens betänkande överlämnas av utredaren Jan-Åke Björklund till inrikesminister Mikael Damberg.