Debattsvepet 19 feb

SKR kräver besked av regeringen om rollfördelningen inom arbetsmarknadspolitiken. Moderaternas rättspolitiska talesperson undrar om Stefan Löfven verkligen har förtroende för sin justitieminister och ex-minister vill att ett pandemiråd inrättas.

"Tydliggör rollfördelningen i arbetsmarknadspolitiken"

Arbetsmarknaden står inför de största utmaningarna under överskådlig tid. Samtidigt pågår omläggningen av arbetsmarknadspolitiken och reformeringen av Arbetsförmedlingen. Samhällets gemensamma kraft behöver läggas på ett fungerande arbete för arbetslösa och arbetsgivare i hela landet. För det behövs besked från regeringen om hur rollfördelningen ska se ut, skriver företrädare för SKR.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Låt inte debattklimatet hota det vetenskapliga samtalet"

Vi har de senaste dagarna fått ta del av professorn och barnläkaren Jonas Ludvigssons berättelse om vad som hänt honom efter att han publicerat en artikel om covid-19 infektion hos barn. Innehållet i artikeln har provocerat och lett till en ström av hat och hot riktat mot Jonas Ludvigsson som person, vilket lett till att han nu valt att inte vidare engagera sig i forskning inom detta område, då priset blivit för högt, skriver företrädare för fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.
Läs hela artikeln på Nerikes Allehanda (öppnas i ny flik)

Håll koll på

10.00

Medlingsinstitutets årsrapport presenteras. Den innehåller konfliktstatistik, förhandlingar, ekonomisk utveckling med mera.