Debattsvepet: tisdag 9 januari

"Tillåt att ta organ från alla som dör"

Frågorna kring organdonationer har hanterats illa av regeringen, och nu måste något radikalt göras, anser landstingsrådet Anna Starbrink (L). Andra debattämnen denna morgon är socialt hållbara städer, åldersbedömningar och diskriminering i arbetslivet.

1. Satsa på hälsa för att öka Sveriges välstånd

Inför valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och samtidigt öka välståndet i Sverige.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Nu ökar kraven på social hållbarhet i städerna

Den största utmaningen i dagens stadsutveckling är hållbarheten. Vid sidan om de gigantiska klimatutmaningarna brottas kommunerna med sociala utmaningar som bostadsbrist och segregation. En ny certifiering ska ge tydligare riktlinjer, samtidigt som kraven ökar. Det skriver Cecilia Ehrenborg Williams, vd Sweden Green Building Council, och Sigrid Walve, chef för Citylab.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. "Tillåt att ta organ från alla som dör"

Sveket kring organdonationerna är ytterligare ett exempel på den rödgröna regeringens bristande engagemang för sjukvårdsfrågorna. Det lovas mycket, det tillsätts utredningar – men var är energin för att åstadkomma förändringar? Det skriver Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län (L).
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Sätt stopp för RMV innan hela systemet kollapsar”

Haveriet är uppenbart – RMV:s modell för åldersbedömningar måste omedelbart förkastas. Nu krävs att ansvariga politiker kliver in eftersom RMV:s ledning tycks oförmögen att hantera situationen, skriver Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

5. ”Arbetsgivare för dåliga på att stoppa diskriminering”

Över hälften av arbetsgivarna känner inte till någon av skärpningarna i diskrimineringslagen som infördes för ett år sedan. Nu krävs att alla arbetsgivare tar ett aktivt ansvar för att leva upp till lagens krav, skriver diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. ”Regeringens optimism gör Sverige sämre rustat för kris”

Om regeringen missar sin optimistiska arbetslöshetsprognos kan det försvaga de offentliga finanserna med cirka sex miljarder, enligt nya beräkningar som baseras på Riksdagens utredningstjänst. Ändras inte den riskfyllda ekonomiska politiken står Sverige sämre rustat när ekonomin väl vänder ner, skriver Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M).
Hela artikeln på Dagens Nyheter

7. "Wallström blundar för hatet och våldet i Iran"

söndags meddelade den Iranska regimen att man stoppat oroligheterna i landet. Samtidigt demonstrerade människor på flera platser i landet. Sammanlagt har ett 20-tal människor dödats och över 1 000 har gripits under de regimkritiska protesterna. Den svenska regeringens ovilja att kritisera regimen i Iran visar på den blindhet som präglar svensk utrikespolitik i Mellanöstern, skriver Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet (M)
Hela artikeln på Aftonbladet

8. "Regeringens skatteförslag hotar bostadsbyggandet"

Finansdepartementet håller på att utarbeta ett skatteförslag som kommer att påverka det samhället mycket negativt med allvarliga konsekvenser för investeringar i fastigheter och annan infrastruktur – särskilt för hyresbostäder, skriver revisorn Ingemar Rindstig.
Hela artikeln på Dagens Industri

9. "Kriminella gäng ska inte få sätta skräck i Göteborg"

Gängvåldet drabbar betydligt fler än de redan grovt kriminella själva. Det måste få ett slut. De rödgröna har misslyckats med att vända utvecklingen. Nu krävs en ny, effektivare och bättre politik, skriver Mikail Yüksel (C).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

10. ”Det finns inget egenvärde i att detaljstyra hur utsläppen ska minska, det viktiga är att de minskar.”

Om EU ska klara unionens högt ställda klimatmål och så småningom nå ännu högre, behöver både Sverige och EU vara ett föredöme, inte ett exempel på dyr och snårig detaljreglering. Det skriver Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker för Moderaterna.
Hela artikeln på Sydsvenskan

11. "Låt inte fler barn dö som Victoria, Erik och Anna"

Victoria Nilssons mamma och pappa fick aldrig se sin lilla flicka växa upp. Hennes sista tid i livet blev plågsam. Ni som väljer bort vaccin mot mässling måste förstå att ni ökar risken för att barn ska dö eller få skador för livet, skriver Sara Backman Prytz.
Hela artikeln på Expressen
Håll koll på