Debattsvepet: fredag 12 januari

"Till skolan går man för att lära – inte porrsurfa"

En nationell strategi för skolans digitalisering är bra men var är de politiska besluten som garanterar barn en porrfri skola? Det undrar undertecknare av uppropet #porrfribarndom. Andra debattämnen denna morgon är omstart i förvaltningens digitalisering, idrottens samhällsnytta och den nya jämställdhetsmyndigheten.

1. Regeringens utredare: Nu rebootar vi den digitala förvaltningen

Digitaliseringen måste löpa som en röd tråd från riksdagen till kommuner och landsting, och i fokus ska brukaren vara. Att ingen ställs utanför är viktigare än att ligga i den digitala teknikens framkant.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Visar INTE att friskolor är bättre än kommunala skolar

I en rapport från Svenskt Näringsliv, Mer än bara prov – mjuka utfall i kommunala och fristående skolor, försöker Gabriel Heller-Sahlgren visa att fristående skolor är bättre än kommunala. Men det stämmer inte – några sådana slutsatser går inte att dra från underlaget, skriver Sten Svensson och Daniel Suhonen, idéinstitutet Katalys.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. "Till skolan går man för att lära – inte porrsurfa"

Landets elever larmar om porr på lektionerna och pressen på att ställa upp på förnedringssex. Vårt krav är enkelt: Inför ett porrfilter på samtliga förskolors och skolors nätverk, skriver flera undertecknare av uppropet #porrfribarndom.
Hela artikeln på Expressen

4. ”Stoppa aggressiv och oseriös reklam på nät och i mobiler”

Den snabba utvecklingen har skapat en obalans mellan den växande marknadsföringen på nätet och konsumenters medvetenhet. Det ställer helt nya krav på konsumenterna. Det kan också skapa en osund konkurrens från oseriösa företag. Därför föreslår vi ett stärkt konsumentskydd, skriver regeringens utredare Gunnar Larsson.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Stora risker om akuta psykvården slås sönder”

Vi är oroliga att Stockholms läns landsting är på väg att riskera vården av akut psykiatriskt sjuka i Stockholm. Det krävs kontinuitet och erfarenhet för att klara detta uppdrag. Som enda psykiatrisk akutmottagning är detta en kritisk verksamhet, skriver 47 jourläkare vid Psykiatriska länsakuten.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. "Vi bygger nytt – men bara för de köpstarka"

Sommaren 2017 uppgav 255 av Sveriges 290 kommuner att de hade bostadsbrist. Regeringen har lanserat ett bostadspolitiskt paket som innehåller 22 steg för att få fart på bostadsbyggandet. Men det räcker inte att fokusera på kvantitet – vi ser ett stort gap mellan vad som byggs och det som behöver byggas, skriver debattörerna Johanna Rand, Ekologisk ekonom, White Arkitekter och Nazdar Ghalali, Arkitekt, White Arkitekter.
Hela artikeln på Aftonbladet.

7. "Forskning visar inte att ’fler poliser’ funkar"

Kriminella kulturer måste raseras. Det görs bäst med väl fungerande skolor, en inkluderande arbetsmarknad och tillgång till bostäder för alla. Tuffare tag från polisens sida är i bästa fall ett komplement, men kan vara direkt kontraproduktivt om man inte hanterar kriminalitetens orsaker. Det skriver Robert Englund, tankesmedjan Fores.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. Våldet ökar, men Wanngård är mest loj och nonchalant

I vissa stadsdelar i våra städer finns idag ett kriminellt inflytande som begränsar människors liv, säkerhet och frihet. Men när Stockholms socialdemokrater hör ropen från de boende om ett ökat skydd väljer de att prata om förebyggande insatser.
Hela artikeln på Dagen Samhälle

9. Liberalerna: Dubbla antalet värnpliktiga och köp fler Patriotrobotar

Två år efter försvarsbeslutet är det uppenbart att försvaret är allvarligt underfinansierat. Liberalerna vill avsätta 17 miljarder kronor mer än regeringen fram till 2020. Det finns fem viktiga användningsområden för dessa pengar, skriver Jan Björklund och Allan Widman.
Hela artikeln på Dagens Industri

10. "Ett samlat grepp för mer jämställdhet"

När den nya Jämställdhetsmyndigheten invigs i Angered i dag så innebär det att arbetet med jämställdhetsfrågorna blir både effektivare och mer fokuserat. I stället för tillfälliga satsningar och projekt ska vi få mer samordning och fokus på att skapa långsiktiga förändringar, skriver Stefan Löfven (S) och Åsa Regnér (S).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. ”Idrottens samhällsnytta kan inte beställas.”

Att politiker vill veta vad pengar går till är en sak, men om de vill styra en folkrörelse finns det all anledning att bli orolig. Det skriver Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.
Hela artikeln på Sydsvenskan
Håll koll på
9:30
SCB: Konsumentprisindex, 2017
10:30
Konsumentminister Per Bolund emot betänkandet Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld vid en pressträff med den särskilde utredaren Gunnar Larsson.
12:55
Ekots lördagsintervju med försvarsminister Peter Hultqvist (S) - om hotbilden mot Sverige, sänds i P1
14:00
Jämställdhetsminister Åsa Regnér och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag inviger den nya jämställdhetsmyndigheten i Angered.