Debattsvepet: fredag 30 augusti

”Systemet med gode män är kapitalt misslyckat”

Inrätta en nationell myndighet för tillsyn av gode män, föreslås i två olika debattartiklar. Utjämningssystemet, förlossningsvården och brottsutvecklingen är andra debattämnen för dagen.

1. ”Löfvens Stockholmsskatt ställer stad mot land”

Regeringens förslag till förändring av utjämningssystemet ställer stad mot land och norr mot söder. I stället för att bygga upp konflikter inom Sverige bör staten utjämna regionala skillnader via statliga skatter, skriver Irene Svenonius (M).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. ”Nationell myndighet ger likvärdiga förmyndare”

Vi vill att det ska bildas en central, nationell myndighet med ansvar för överförmyndarfrågor. Vi behöver en självständig, drivande myndighet som systematiskt utvecklar överförmyndarsystemet, skriver Zinaida Kajevic & Therese Traneborn Överförmyndarnämnden i Malmö.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Systemet med gode män är kapitalt misslyckat”

Personer som inte själv kan sköta sina egna ekonomiska och rättsliga angelägenheter har rätt att få en så kallad god man. Systemet har visat sig fungera dåligt och medierna uppmärksammar inte sällan gode män som har misskött sina uppdrag. Direktiven till den utredning som pågår är för försiktiga och vi vill ställa skarpare krav, skriver fyra liberaler.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Att tala klarspråk om brotten är inte rasism”

Under lång tid har förnekelse, självtillräcklighet och hårda fördömanden mot de som påpekar att kejsaren är naken, präglat den svenska politikens syn på såväl brottsutvecklingen som invandringens problem. Nu går det inte längre, skriver Gunnar Hökmark (M).
Hela artikeln på Expressen

5. ”Låt inte fler kvinnor dö när de föder barn”

En mamma har dött i sviterna av sin förlossning. En mamma som mödravården inte lyssnat på. Vi kräver en lex Rasha. Det är dags att förlossningsvården förstår att kvinnors rätt till självbestämmande innebär att man tar en önskan om snitt på allvar, skriver 288 debattörer.
Hela artikeln på Aftonbladet

6. ”Januariöverenskommelsen bryter inte utanförskapet”

Värdet av januariöverenskommelsens utlovade liberala reformer är en klen tröst så länge utanförskapet bland invandrare inte bryts. Vi föreslår skattefrihet för nyanlända och en ny anställningsform som i praktiken gör dem till egna företagare, skriver entreprenörerna Dan Olofsson och Rune Andersson.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. ”Kampen mot knarket kan inte bara föras politiskt”

För att effektivt bekämpa narkotikan krävs drogkurage. Att fånga upp användarna, ungdomar i starten eller vuxna inne i missbruk kräver brett engagemang samt ansvar för att kommunikationen fungerar mellan dem som kommer i kontakt med människor som far illa av narkotika. Det är också nödvändigt att ständigt utveckla möjligheten att komma åt narkotikabrottslighetens nav internet, för både tull och polis, skriver Jessica Vikberg, ordförande i Riksförbundet narkotikafritt samhälle.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

8. ”Fiskelobbyn vilseleder politikerna när det gäller torskfiskets samhällsekonomiska betydelse”

Östersjötorsken är inte bara en råvara för fisket, den spelar också en avgörande roll för havets ekosystem. Det skriver Conrad Stralka, verksamhetschef vid stiftelsen Baltic Sea 2020.
Hela artikeln på Sydsvenskan

9. ”Socialtjänsten berövar en pojke hans barndom”

Daniel vägrar att bo hos sin pappa, som är dömd för att ha misshandlat honom. Men socialtjänsten har fastnat i prestigen att till varje pris se till att Daniel ska bo hos sin pappa, med eller utan tvång. Agerandet står i direkt strid med barnkonventionen och skadar Daniel oerhört mycket, skriver advokat Thomas Bodström.
Hela artikeln på Expressen

10. ”Rädda planeten – stoppa avtalet med Brasilien”

Vi kan inte passivt stå och titta på när Brasiliens president Bolsonaro låter Amazonas regnskogar gå upp i rök. Det är hög tid att Sveriges regering säger nej till EU:s klimatfientliga handelsavtal med Mercosurländerna, skriver Vänsterpartiets Malin Björk och Lorena Delgado Varas.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet
Håll koll på
I dag
Klimataktivisten Greta Thunberg demonstrerar tillsammans med sina amerikanska medaktivister utanför FN-högkvarteret i New York.
Lördag
Nybro kommun firar att kommunen passerat 20 000 medborgare med en 200 meter lång rulltårta.
Lördag
Alliansen bildades för 15 år sedan av partiledarna för de dåvarande oppositionspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, Robertsfors.
Lördag kl 12.55
Ekots lördagsintervju med Liberalernas "nye" ekonomiskpolitisk talesperson Mats Persson, en position han haft men lämnade när januariavtalet slöts.