Debattsvepet 13 nov

När smittspridningen ökar ställs åter krav på att Sverige ska byta strategi i bekämpningen av pandemin. Samtidigt kommer varningar om att symptomfria barn sprider coronaviruset. Vindkraft, statlig inkomstskatt och skatteflykt är andra ämnen som debatteras denna fredag. 

”Kommunal konkurrens skadar AF-reformen”

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och fler fristående aktörer ska få möjlighet att bidra. Inriktningen är viktig, men risken är att regeringen öppnar dörren för att även kommunala leverantörer ska få konkurrera med fristående aktörer – trots att lika konkurrensvillkor är omöjligt att uppnå. Förslaget måste kastas i papperskorgen, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Almega.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

S: Rädda den nära vården i Region Stockholm

Det moderatledda styret i Region Stockholm pratar om att flytta vård ut från sjukhusen och minska trycket på akutmottagningarna. Men i praktiken gör man tvärtom och lägger ned husläkarjourerna, som säkerställer vård på helger och kvällar runt om i länet, skriver tio socialdemokratiska region- och kommunpolitiker.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Moderatstyrets nedskärningar tvingar ner vården på knä"

Trots att sjukhusen har sparat hårt, minskat sin personal och vänt på varenda utgift så saknas 1,5 miljarder kronor. Det är skillnaden mellan den budget som moderatstyret i regionen har beslutat om och verkligheten. Nu är det hög tid för politikerna i det moderatledda styret att svara på våra frågor: Vilka patienter ska väljas bort? Vilken personal ska sparkas, skriver bland andra Carina Åström (S), vice ordförande i styrelsen för NU-sjukvården.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

"Ta ett helhetsgrepp kring barns psykiska ohälsa – vi läkare ser risker med privatisering"

Köerna till BUP i Dalarna är för långa! Det är en kraftig obalans mellan inflöde och resurser. Patientmängden har mer än fördubblats de senaste fem åren. Region Dalarna vill öppna för en privatisering av BUP:s öppenvård för att förbättra tillgängligheten. Vi ställer oss dock frågande till hur en privatisering skulle vara lösningen, skriver läkare i barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna.
Läs hela artikeln på Dalarnas Tidningar (öppnas i ny flik)

Håll koll på

10:30

Europaparlamentet i Sverige arrangerar digitalt panelsamtal om EU:s gemensamma politik för migration och asyl.

13:30

Stiftelsen Fryshuset delar ut Anders Carlbergs Minnespris i fyra kategorier: Årets påverkare, Årets revanschist, Årets unga förebild samt ett hederspris för livsgärning i Anders Carlbergs anda vid en digital prisceremoni,

Övrigt i flödet