Debattsvepet 15 maj

Statens medicinsk-etiska råd föreslår i en ny rapport en rad etiska värden och principer som kan ligga till grund för ett  nationellt etiskt ramverk som vägleder beslut inför och under pandemier. Läs också debatt om byggande, kontantbetalningar och idrott. 

Vems behov bygger vi egentligen för?

Förslagen i slutbetänkandet Modernare byggregler (SOU 2019:68) skapar otydlighet snarare än vägledning och bidrar till att det faktiskt blir svårare att bygga. Kommittén för betänkandet hade ledorden förutsägbart, flexibelt och förenklat. Vi menar att det i stället blir förvirrat, fel och för dyrt, skriver DHR.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Nya instegsjobb för utrikes födda behövs till följd av coronakrisen

Höga ingångslöner har försvårat för nyanlända att få ett arbete i Sverige. Den lågkonjunktur som beror på Covid-19-utbrottet riskerar att förvärra och cementera utanförskapet bland de utrikes födda. Nu behövs nya instegsjobb som gör det lättare för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden, skriver bland andra Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Cynisk brottslighet mot äldre

Brott mot äldre måste prioriteras. Coronapandemin har redan drabbat äldre medborgare på ett obarmhärtigt sätt. Sjukdomen slår hårt och oron ännu bredare. Den fysiska distanseringen för att hindra smittspridning riskerar också att förstärka ensamheten och ge försämrad psykisk hälsa. Till denna rad av negativa konsekvenser ska inte cynisk brottslighet kunna läggas till. Det skriver Andreas Carlson och Birgitta Nordvall KD.
Läs hela artikeln på Västerbottens-Kuriren (öppnas i ny flik)

Ta chansen att skapa en idrott för alla

“Är du blind eller, domarjävel?” skulle du förmodligen bli förvånad om du hörde ett barn skrika. Tyvärr är det här språkbruket vanligt förekommande hos vuxna män på våra idrottsarenor runt om i landet. Det här behöver idrottsrörelsen förändra, en gång för alla. Det skriver Johan Pettersson på Make Equal efter rapporter om dramatiskt minskat föreningsidrottande bland unga
Läs hela artikeln på Etc (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8.30

EU-nämnden telefonsammanträder. Utrikesminister Ann Linde, finansminister Magdalena Andersson, utbildningsminister Anna Ekström och kulturminister Amanda Lind deltar

9.00

Interpellationsdebatter, riksdagen

11.00

Pressträff med uppdatering om coronaläget i Västra Götalandsregionen, Regionens Hus

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om covid-19 och svarar på frågor

Övrigt i flödet