Debattsvepet: måndag 12 november

Sverige reformerar utan konsekvenstänkande

Hård kritik i ny ESO-rapport visar att svenska reformer ofta saknar konsekvensanalyser. Annat som debatteras är Arbetsförmedlingens prioriteringar, att naloxon äntligen kan förskrivas mot överdoser och att EU borde styra upp klimatpolitiken. Dessutom avhandlas bl.a LOV, pensionssystem, Göteborgs beroendevård och samtalsklimatet. 

1. ”Ökad tillgänglighet till naloxon räddar liv”

Nu kan även sjuksköterskor förskriva naloxon mot överdoser. Det är oerhört positivt och kommer att rädda liv. Ökad tillgänglighet till sprututbyte och naloxon är två viktiga steg framåt för att minska narkotikadödligheten, skriver Annika Strandhäll (S) socialminister.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Kommuner måste ge privata aktörer rättvisa villkor

Privata alternativ vill och kan vara med och bidra till en bättre vardag för människor i behov av daglig verksamhet eller bostad med särskild service. Det vilar ett stort ansvar på kommunerna att ge rimliga och rättvisa förutsättningar för privata utförare, skriver Företagarna.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Undermålig analys inför viktiga reformer”

Det framstår i efterhand som obegripligt att politiker och statsförvaltning inte kunnat förutse en rad betydande konsekvenser till följd av olika reformer. Det finns starka skäl att genomföra tidigare konsekvensanalyser i Sverige, skriver Sara Forsstedt, rapportförfattare för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

4. Arbetsförmedlingen prioriterar fel

Anslagen till arbetsmarknadsutbildningar har minskat. Framför allt drabbas alla arbetslösa, skriver Lernias vd Anders Uddfors, Yrkesakademins vd Jan Larsson, chefen för Academedias vuxenutbildningssegment Christer Hammar och Intendia groups koncernchef Anders Hvarfner.
Hela artikeln på Dagens Industri

5. ”Europeisk koldioxidbudget ger ordning i klimatpolitiken”

Det behövs en lagligt bindande koldioxidbudget inom EU för att skapa en vetenskapligt robust klimatpolitik. Om Parisavtalets mål ska kunna nås är det hög tid att klimatpolitiken börjar skötas med samma allvar som ekonomin, skriver Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker, och Kevin Andersson, professor i energi och klimat.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

6. Myndigheterna sviker vår svenska landsbygd

Kronofogdemyndighetens nedläggningar är inget annat än ett brutalt svek mot landsbygden och en obstruktion mot en brett förankrad politisk viljeinriktning. Vem f-n ska ta samhällsansvar, om inte statens myndigheter? skriver Lennart Sohlberg (S).
Hela artikeln på Aftonbladet

7. ”Var rädd om vårt pensionssystem”

Många vill peka på problem med det allmänna pensionssystemet. Men det nuvarande systemet har stora fördelar och vi vill varna för att återinföra ett förmånsbestämt system, skriver nationalekonomerna Agneta Kruse och Ann-Charlotte Ståhlberg.
Hela artikeln på SVD Näringsliv

8. Värna samtal och dialog

Väldigt många, särskilt unga, avstår från att dela sina politiska åsikter av rädsla för omgivningens reaktioner. Ett hårdare samtalsklimat som leder till att röster tystas av rädsla för hat och hot är illa för demokratin, skriver Nina Larsson, Studieförbundet vuxenskolan.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”Låt alunskiffern vila i frid”

Sveriges otidsenliga och extremt liberala minerallag gör det till ett Klondyke för utländska spekulanter. Det skriver Barbara Wohlfarth, professor i geologi vid Stockholms universitet, och Svante Björck, professor emeritus i geologi vid Lunds universitet.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. Beroendevården blir inte bättre när den skärs ned

En nedmontering av Nordhemskliniken innebär en katastrof för patienter med alkoholberoende. Hur detta kan beskrivas som att ”beroendevården blir bättre” är för oss obegripligt, skriver bland andra Jan Hallgren, Nordhemskliniken.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. Föräldraledigheten är inte helig – korta den

Den svenska föräldraledigheten är för lång och orimligt dyr. Detta är Sveriges värsta kvinnofälla. Den långa föräldraledigheten cementerar ojämställdheten. Samhälle, kvinnor och barn skulle vinna på att den kortas, skriver Luf:s ordförande Joar Forssell.
Hela artikeln på Expressen

12. Låt den privata vården fortsätta vara en integrationsmotor

Inom den privata vården arbetar i dag en hög andel utomeuropeiskt födda personer. 20 procent, jämfört med 12,5 procent inom den offentliga vården. Vi kan fortsätta vara en ännu bättre integrationsmotor, men då måste vi få samma förutsättningar som den offentliga vården, det får vi inte i dag, skriver Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
9.00
Forskare och specialister från åtta länder träffas på Högskolan Kristianstad för att utveckla innovationer inom hälsovården, Hus 4 (förmiddag i sal 4:411, eftermiddag i sal 4:318), kl 9.
9.30
Svea hovrätt tar upp mål mot den så kallade kulturprofilen.
10.30
Ulf Kristersson (M) ska meddela talman Andreas Norlén vilka partier som ska ingå i hans tänkta regering. Talmannen presenterar sedan förslaget för riksdagen.
12.00
Almega anordnar ett seminarium om ökad konkurrensen inom välfärden. Almega, Sturegatan 11, kl 12.
13.00
Finlandsinstitutet anordnar seminarium om arbetsmiljön i skolan. Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, kl 13.