Debattsvepet 12 nov

Hård kritik i ny ESO-rapport visar att svenska reformer ofta saknar konsekvensanalyser. Annat som debatteras är Arbetsförmedlingens prioriteringar, att naloxon äntligen kan förskrivas mot överdoser och att EU borde styra upp klimatpolitiken. Dessutom avhandlas bl.a LOV, pensionssystem, Göteborgs beroendevård och samtalsklimatet. 

Håll koll på

9.00

Forskare och specialister från åtta länder träffas på Högskolan Kristianstad för att utveckla innovationer inom hälsovården, Hus 4 (förmiddag i sal 4:411, eftermiddag i sal 4:318), kl 9.

9.30

Svea hovrätt tar upp mål mot den så kallade kulturprofilen.

10.30

Ulf Kristersson (M) ska meddela talman Andreas Norlén vilka partier som ska ingå i hans tänkta regering. Talmannen presenterar sedan förslaget för riksdagen.

12.00

Almega anordnar ett seminarium om ökad konkurrensen inom välfärden. Almega, Sturegatan 11, kl 12.

13.00

Finlandsinstitutet anordnar seminarium om arbetsmiljön i skolan. Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, kl 13.