Debattsvepet: torsdag 11 januari

”Sverige lyckas inte locka högutbildade”

Varumärket Sverige behöver stärkas. Trots många innovativa bolag har vi svårt att konkurrera i den globala kompetensjakten - vinnare är länder som USA, Kanada och Irland. Andra debattämnen denna morgon är vårdpersonalens kompetens, svenska gruvor och männens könskrig.

1. Barnkalasindustrin skapar klyfta mellan barn

Barnkalas på så kallade lekland blir allt viktigare för serviceföretag, rapporterade Sveriges Radios Ekot häromdagen. Kalasproducenterna erbjuder färdiga koncept för mellan 150 och 200 kronor per barn. Räkningen kan alltså landa på 5000 kronor för 25 klasskompisar. Långt ifrån alla barnfamiljer kan leva upp till samtidens norm för kalas, skriver Tove Lindahl Greve, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund.
Hela artikeln på Dagen Samhälle

2. Vi måste börja ställa krav på vårdpersonals kompetens

Sjukvårdens arbetsgivare lever inte upp till de förväntningar som dagens arbetstagare har. Ett exempel är arbetsgivarnas begränsade förmåga att skapa möjligheter för medarbetarnas kompetensutveckling och fortbildning, skriver Liberalernas region och landstingstoppar i Västra Götaland, Stockholm och Skåne – Jonas Andersson Anna Starbrink och Gilbert Tribo.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Siffrorna bekräftar att Sverige inte lyckas locka högutbildade”

Behovet av högkvalificerad arbetskraft är akut och ökar. Men förhållandevis få utländska experter söker sig till Sverige. Vi måste nu satsa offensivt med lägre skatter på arbete, friare arbetsmarknad och en bättre fungerande bostadsmarknad för att lyckas bättre i den globala talangjakten, skriver företrädare för Stockholms Handelskammare.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Batteribehov kräver att vi satsar på svenska gruvor”

Regeringens ena hand subventionerar elcyklar och vill se fler elbilar på gatorna. Den andra handen vill förbjuda brytning och prospektering av vissa metaller och mineraler. Det är dags sätta ner foten och värna Sveriges enastående gruvnäring, skriver Penilla Gunther (KD).
Hela artikeln på SVD Näringsliv

5. "Tredubbla marinen för en säkrare svensk ekonomi"

Att skydda vår sjöfart och hålla leder och hamnar öppna kräver att omgivande kust-, havs- och skärgårdsområden kan kontrolleras och försvaras. För det krävs en väsentligt större marin. Sju ubåtar, långt fler ytstridsfartyg och en helt ny bas i Göteborg gör det möjligt att försörja Sverige i kris och konflikt, skriver Michael Zell, ordförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet och mångårig chef inom Handelsbankssfären.
Hela artikeln på Dagens Industri

6. "De asylsökande måste kunna jobba i Sverige"

Det är orimligt att det svenska samhället skapar hinder för asylsökande att arbeta. Regeringen måste agera och undanröja de hinder som i dag försvårar integrationen på arbetsmarknaden! Det skriver Rickard Klerfors, biståndsexpert Hjärta till hjärta, ansvarig för tidiga insatser för asylsökande.
Hela artikeln på Aftonbladet

7. "Det är nog – stoppa männens könskrig"

De grova våldtäkterna i Malmö och de bedrövliga bristerna i det omskrivna Fittja-målet har kastat en skugga över MeToo-upprorets glädjande genomslag. Och när vi nu tagit del av färsk sexualbrottsstatistik blir bilden ännu dystrare. Sverige får inte bli ett laglöst land där kvinnor och tjejer är lovligt byte, skriver Zozan Inci, ordförande Roks (Riksförbundet för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige).
Hela artikeln på Aftonbladet.

8. "Det behövs en ny skarp maktutredning efter metoo"

Trots att frågor om kvinnors rättigheter stått på den politiska dagordningen i mer än ett halvt sekel vittnar metoo-berättelserna om att kvinnors intressen inte tas på allvar. Det är dags för en ny maktutredning och politiska förslag som tillförsäkrar kvinnor kroppslig integritet och ökad egenmakt, skriver bland andra statsvetare Maud Eduards.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. "Inrätta svenskt Barentsinstitut"

25 år har gått sedan Barents Euro-Arktiska region inrättades. Euforin efter Berlinmurens fall har lagt sig och förbytts i ett nytt kalla krigsliknande tillstånd. Det är dags att satsa mera på detta samarbete – som också har ett viktigt fredsfrämjande syfte. Satsa på livskraftiga nätverk, och begränsa myndighetsresurserna till ett minimum. Det skriver Gunnar Lassinantti, tidigare verksam vid Olof Palmes Internationella Center och som i början av 2000-talet arbetade med ett regeringsprojekt om samarbete i Barentsregionen.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren
Håll koll på
8:00
Arbetsförmedlingen publicerar månadens arbetslöshetsstatistik och varselstatistik
15:00
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) håller ljusmanifestationer mot våldtäkter och mäns sexuella våld på ett flertal orter, i Stockholm på Medborgarplatsen