Debattsvepet 12 mar

Det behövs en funktion på regeringsnivå med ansvar att temporärt leda och samordna de operativa insatserna i en krissituation, anser tidigare statlig utredare. Fackförbund varnar för att den stora chefsomsättningen i kommunerna blir ett allt allvarligare problem och forskare anser att Riksbanken behöver förnya sin penningpolitik.

”Folkhälsomyndighetens strategi har misslyckats”

Folkhälsomyndighetens strategi för att stoppa spridningen av covid-19 i samhället har misslyckats. Samtidigt har färre än hälften av relevant vårdpersonal tränats för det som komma skall. Låt oss hoppas att den nya strategin att skydda de mest utsatta grupperna från coronaviruset blir mer framgångsrik, skriver Staffan Sylvan, tidigare smittskyddsläkare i Uppsala län.
Läs hela artikeln på Expressen (öppnas i ny flik)

”Sverige måste ge de utsatta flyktingbarnen i Grekland en chans”

Trots att allt fler EU-länder har åtagit sig att ta emot barn som lever i de grekiska flyktinglägren har regeringen meddelat att Sverige inte kommer delta i en relokalisering. Står regeringen fast vid detta undergräver det hela Sveriges utrikespolitiska ambition för samarbete, solidaritet och mänskliga rättigheter. Det skriver Jacob Flärdh och Sara Damber från organisationen Child 10.
Läs hela artikeln på Etc (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8.00

Stockholm. Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar seminarium om ortens betydelse för likvärdigheten i skolan.

8.20

Stockholm. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar rapport "Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder, Ung i dag 2020" som visar på tydliga skillnader i hur fritiden ser ut för unga i Sverige, både mellan olika grupper av unga i dag och över tid

9.00

Skolverket publicerar statistik om pedagogisk personal i skolan. Bland annat andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Statistiken finns också nedbruten på län-,kommun- och skolnivå.

14.00

Stockholm. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller gemensam pressträff om coronaviruset.

Övrigt i flödet