Debattsvepet: tisdag 28 oktober

Statsministern måste bryta blockeringen

Bugeten står fortsatt i centrum. Kan inte Stefan Löfven bilda en ny majoritetsregering bör ett extra val till riksdagen utlysas, skriver Kjell-Olof Feldt i dag. Slopa inte stödet till svenskundervisningen, skriver Olle Wästberg. Och beslutet att lägga ned Medelhavsinstituten möter kritik. Dessutom ska fler med ADHD få bättre stöd.

1. Statsministern måste bryta blockeringen

Visar det sig omöjligt att bilda en majoritetsregering bör ett extra val till riksdagen utlysas, skriver före detta finansministern Kjell-Olof Feldt.
Hela artikeln på Expressen

2. Ändra beslutet att slopa stöd till svenskundervisning

Regeringen vill dra in medlen till informationsinsatser och svenskundervisning i utlandet. I globaliseringen borde Sverige i stället anstränga sig mer för att få utländska studenter. Svenskundervisning i utlandet är dessutom delvis ett demokratiarbete, skriver Olle Wästberg.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

3. FN på väg att utesluta en halv miljard människor

I FN:s nya utvecklingsmål saknas specifikt fokus på psykisk sjukdom. Det är oacceptabelt då nära en halv miljard drabbas av dessa allvarliga sjukdomstillstånd. Nu måste Sverige agera, skriver Svenskt nätverk för psykisk hälsa i världen.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

4. Värna unik svensk forskningsmiljö

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul är en unik svensk forskningsmiljö och en internationell mötesplats av rang. Genom sitt läge är Turkiet inte bara ett geopolitiskt utan också ett geokulturellt viktigt land, skriver Birgit N Schlyter och Önver A Cetrez, SFII.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

5. Fler med adhd ska få bättre stöd

Nu gör vi en gemensam ansträngning att bredda kunskapen för att fler barn och vuxna med adhd ska få en bättre fungerande vardag, skriver fyra myndighetsdirektörer. Elevhälsan får en särskild informationssatsning.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. Ny försvarsstrategi behövs

Underrättelseoperationen i skärgården har aktualiserat försvarets resurser. Avsaknaden av strategi blir, tillsammans med allt mindre ekonomiska medel, en både farlig och oklok väg att gå, skriver överstelöjtnanten i Högkvarteret Johan Hansson.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. Räkna med Fas 3 under flera år till

Gör deltagande frivilligt – sluta straffa arbetslösa, skriver Roland Paulsen, doktor i sociologi Lunds universitet.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. Svaga elever hjälps inte av tidiga betyg

Hårdare tag behövs inte – lita på lärare och elever, skriver två pedagogikforskare och skolutvecklare.
Hela artikeln på Aftonbladet

9. Bankernas rekordvinster missgynnar kunderna

”Arbetslösheten är hög, de svenska företagen brottas med osäkerheten i världsekonomin och få företag gör just nu rekordvinster. Ändå mår bankerna bättre än någonsin tidigare”, skriver bank- och sparekonomen Günther Mårder.
Hela artikeln på SVT Opinion

10. De unga flyr – Sverige håller på att delas

”Att en överväldigande majoritet av landets kommuner tappar sin unga befolkning leder till en rad allvarliga problem som varken utlokalisering av statliga verk, sänkta bensinskatter eller skattetransfereringar från rika till mindre bemedlade kommuner förmår att lösa”, skriver nationalekonomen Charlotta Mellander.
Hela artikeln på SVT Opinion

11. Dags för beslutande folkomröstningar

Folket bör ges möjlighet att inom kommuner rösta om i princip allt som ligger inom den kommunala kompetensen. Och även rösta om redan fattade beslut, skriver Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

12. Nordiska rådet kan göra skillnad

Nordiska rådet kan bli en stark opinionsbildare genom att skapa arenor för samtal. På toppmötet i Stockholm i dag lär diskussionsämnen inte saknas, skriver riksdagsledamoten Hans Wallmark (M).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på