Debattsvepet: onsdag 24 april

”Statsbidrag för likvärdighet i skolan används till annat”

En modell för hur skolans finansiering kan flyttas från kommun till stat, presenteras av Lärarnas riksförbund. Regeringen vill nu reformera lärarutbildningen. Kommunerna måste öppna för enklare byggande, anser Fores. Och så debatteras EU-val, skatt på förmögna och huruvida kristendom är ett framgångsrecept. 

1. ”Nu reformerar vi lärarutbildningen”

Det är av stor vikt att lärarutbildningen håller hög kvalitet. Vi ser tydliga behov av förbättringar och börjar nu arbetet med att reformera utbildningen utifrån Januariavtalet, skriver Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. ”För dyrt och svårt att bygga bostäder i Sverige”

Befolkningsökningen gör att det blir mer angeläget att hitta billigare och mer effektiva sätt att bygga på. Kommunerna borde bana väg och göra det lättare att bygga bostäder, skriver Andreas Bergström och Sara Davidsson på tankesmedjan Fores.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Statsbidrag för likvärdighet i skolan används till annat”

Skolans viktigaste statsbidrag har misslyckats med sitt syfte redan innan det blivit fullt utbyggt. Det är dags att förbereda ett nästa steg, det vill säga flytta skolans finansiering helt från kommunerna till staten. Vi kan i dag presentera en modell för hur det kan göras – redan under denna mandatperiod, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Tacka inte kristendomen för Sveriges framgångar”

Vi har knappast kristendomen att tacka för att de mänskliga fri- och rättigheterna har vuxit fram i just Europa och USA. Den kristna högern och de konservativa har däremot alltid motsatt sig ökade rättigheter och frigörelse för alla. De har hört till de mest högljudda nejsägarna, skriver Daniel Färm i ett svar till Ebba Busch Thor.
Hela artikeln på Expressen

5. ”Embryodonation bör bli möjligt på riktigt”

Om embryodonation ska fungera på riktigt behövs också ett lagrum för värdgraviditeter. Trots vissa lagändringar uppstår problematiska situationer i Sverige idag, skriver Oscar Berg, Föreningen för Surrogatmödraskap, och Barbro Westerholm (L).
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. ”Beskatta de förmögna – klassklyftorna ökar”

Skatteflykt var ett viktigt skäl för att ta bort arvs- och förmögenhetsskatterna. Men utvecklingen går mot fler internationella samarbete och bättre kontroll av internationell kapitalrörlighet. Skatteflykt som argument mot skatter har därför mindre bäring i dag och de som menar att Sverige, med sina mycket låga skatter på kapital och förmögenheter, är ett skatteparadis har delvis rätt. Sålunda, kapitalskatterna bör höjas och man bör överväga att införa förmögenhets- och arvsskatter. Att fastighetsavgiften bör göras progressiv är en självklarhet, skriver Martin Nordin, docent.
Hela artikeln på Aftonbladet

7. ”Situationen för redan utsatta har blivit sämre”

Nazisterna kan marschera på våra gator men fattiga romer från östeuropa förbjuds att sitta och be om hjälp. Det kan inte bli tydligare hur långt normaliseringen av rasism och antiziganism har nästlat sig in i vårt samhälle, skriver Joakim Månsson Bengtsson (Fi).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

8. "Höj kunskapsnivån för ett ansvarsfullt samtal om migration”

Få områden präglas så mycket av alternativa fakta, myter och missuppfattningar som frågorna om migration och integration. Studier visar att kunskapen om frågorna bland både makthavare och allmänheten är låg. Kunskapsnivån måste höjas, skriver Nina Larsson, Studieförbundet Vuxenskolan och Tove Hovemyr, Fores.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”EU-samarbetet får inte bara handla om företag och handel"

Fred och demokrati är inte något självklart utan måste säkras av varje ny generation. Många av oss äldre har erfarenhet av ett annat Europa då krig och kallt krig dominerade på vår kontinent. Den tiden vill vi inte ha tillbaka, skriver Jan Andersson, ordförande för PRO Skåne.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. ”De skolsvaga eleverna misshandlas i skolan”

När nu Björklund och de andra hårdföra skolpolitikerna verkar få som de vill, det vill säga graderade betyg redan i årskurs 4 och ordningsbetyg, så blir situationen än värre för de skolsvaga eleverna. Med betyg redan i årskurs 4 kommer dessa elever att tappa självförtroende och motivation, skriver skoldebattören Per Acke Orstadius.
Hela artikeln på ETC
Håll koll på
Kl 8
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag arrangerar kongress, Örebro, pågår till 25/4.
Kl 9
Trafikverket arrangerar resultatkonferens med 2018 års utfall och analys av trafiksäkerhetsläget och bland annat om Nollvisionens anda.
Kl 10
Folkhälsomyndigheten arrangerar Vaccindagen med fokus på vaccinationer och där kommunikationens roll i förtroendet för vaccinationsprogram sett ur olika perspektiv diskuteras, Stockholm.