Debattsvepet 24 apr

En modell för hur skolans finansiering kan flyttas från kommun till stat, presenteras av Lärarnas riksförbund. Regeringen vill nu reformera lärarutbildningen. Kommunerna måste öppna för enklare byggande, anser Fores. Och så debatteras EU-val, skatt på förmögna och huruvida kristendom är ett framgångsrecept. 

”Statsbidrag för likvärdighet i skolan används till annat”

Skolans viktigaste statsbidrag har misslyckats med sitt syfte redan innan det blivit fullt utbyggt. Det är dags att förbereda ett nästa steg, det vill säga flytta skolans finansiering helt från kommunerna till staten. Vi kan i dag presentera en modell för hur det kan göras – redan under denna mandatperiod, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Beskatta de förmögna – klassklyftorna ökar”

Skatteflykt var ett viktigt skäl för att ta bort arvs- och förmögenhetsskatterna. Men utvecklingen går mot fler internationella samarbete och bättre kontroll av internationell kapitalrörlighet. Skatteflykt som argument mot skatter har därför mindre bäring i dag och de som menar att Sverige, med sina mycket låga skatter på kapital och förmögenheter, är ett skatteparadis har delvis rätt. Sålunda, kapitalskatterna bör höjas och man bör överväga att införa förmögenhets- och arvsskatter. Att fastighetsavgiften bör göras progressiv är en självklarhet, skriver Martin Nordin, docent.
Läs hela artikeln på Aftonbladet (öppnas i ny flik)

Håll koll på

Kl 8

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag arrangerar kongress, Örebro, pågår till 25/4.

Kl 9

Trafikverket arrangerar resultatkonferens med 2018 års utfall och analys av trafiksäkerhetsläget och bland annat om Nollvisionens anda.

Kl 10

Folkhälsomyndigheten arrangerar Vaccindagen med fokus på vaccinationer och där kommunikationens roll i förtroendet för vaccinationsprogram sett ur olika perspektiv diskuteras, Stockholm.