Debattsvepet 13 feb

En parlamentarisk kommitté ska bland annat utreda formerna för ändring av grundlag och åtgärder för att stärka domstolarnas oberoende. Andra frågor som tas upp på dagens debattsidor är bland annat sjukvården i Skottland, VA-nätens underhållningsbehov, apatiska barn och specialkost i skolan.

Vattenbranschen: Ge oss redskapen att lyckas, politiker

Det är inte frågan om, utan när och i vilken takt omfattande investeringar måste ske i de svenska VA-näten. I snitt kommer VA-taxorna att behövas fördubblas under de närmaste åren. Vissa kommuner, med få invånare, har dock sådana utmaningar att de kommer behöva statligt stöd, skriver företrädare för Svenskt Vatten.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Skyddet av grundlagar och domstolars oberoende ses över”

Morgan Johansson (S) och Amanda Lind (MP): Nu tillsätts nu en kommitté med representanter från alla riksdagens partier. Den ska se över formerna för ändring av grundlag, utreda åtgärder för att stärka domstolarnas oberoende samt föreslå grundlagsändringar för att deltagande i terroristorganisation ska kunna kriminaliseras.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8.00

Riksrevisionens granskning av de styrmedel som staten sedan 2006 har använt för att öka andelen miljöbilar i Sverige publiceras.

10.30

Stockholm. Finansutskottets sammanträder. Ändringar i statens budget för 2020 – stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden.

Övrigt i flödet

Trångt är mest hållbart

Sundbyberg hamnar i topp när Dagens Samhälle rangordnar kommunerna efter kategorin hållbart samhälle i Agenda 2030. Många invånare på liten yta är en fördel när det gäller kollektivtrafik, bredband och miljöpåverkan.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle