Debattsvepet: fredag 26 oktober

”Skolsegregationen har spritt sig till hela landet”

Växande segregation i landets skolor, hur man ska kunna vända en negativ stadsutveckling och nätläkarnas bidrag till sjukvårdens digitalisering tas upp av dagens debattörer. De diskuterar även behovet av amnesti för ensamkommande, bristande vård av unga med psykiska ohälsa, industrins behov av korttidsarbete, att Sverige behöver knytas ihop med bredband och ställer frågan vad begreppet samer egentligen står för?

1. Med hjälp av nätläkare drivs svensk sjukvård framåt

Vårt budskap till regering och riksdag är att de inte ska fokusera på hur digital vård ska begränsas, utan i stället se hur den digitala vården kan bidra till att utveckla vården generellt, skriver Krys Sverigechef Sarah Wu och Min Doktors utvecklingschef Daniel Persson.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Så kan de särskilt utsatta områdena återerövras

Fittja, Alby och Norsborg i norra Botkyrka är oslipade diamanter. Här finns många starka, positiva motkrafter. Levande föreningsliv, stolta barn som läser läxor på biblioteket och kvinnor som nattvandrar är några exempel. Men vi kan inte blunda för de problem som finns med kriminalitet i vissa delar av dessa områden, skriver Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Skolsegregationen har spritt sig till hela landet”

Två parallella skolsystem har vuxit fram runtom i Sverige, där välutbildade och svenskfödda familjer väljer bort skolor med barn till lågutbildade och barn till föräldrar med invandrarbakgrund. I vår nya rapport visar vi också att den hyllade Nyköpingsmodellen trots ambitionen om motsatsen lett till ökad segregation, skriver German Bender och Per Kornhall.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Amnesti är nödvändig för ensamkommande”

De riksdagspartier som stödde gymnasielagen skulle kunna ta initiativet och, gärna tillsammans med till exempel Liberalerna och Kristdemokraterna, snabbt samråda kring en amnestilagstiftning för de ensamkommande, skriver Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Hela artikeln på Aftonbladet

5. ”Ni snackar om psykisk ohälsa – men vad gör ni åt den?”

Den psykiska ohälsan blir allt värre. Jag är själv en av dem som drabbats. Men att få hjälp är nästintill omöjligt. Jag har försökt, men det finns inte någon plats för oss som i våra mörkaste stunder vill ta våra liv, skriver Laura Vandelin
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

6. "Sedan länge ger läkare rutinmässigt konsultationer via internet till personer i glesbygd.”

Besök hos Min Doktor, Kry och andra nätläkartjänster kostar oss alla stora summor via landsting och regioner. Deras reklamkampanjer försöker få människor att konsultera läkare för saker de bör klara ut på annat sätt. Det skriver Elin Karlsson och Thomas Lindén, Läkarförbundet.
Hela artikeln på Sydsvenskan

7. ”Korttidsarbete hjälper industrin”

Nyligen lämnade utredningen: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver nio företrädare för parterna inom industrin.
Hela artikeln på Dagens Industri

8. ” Vad står begreppet samer för?”

Vad står begreppet samer egentligen för? Ett fysiskt eller symboliskt folk? Inser den kommande regeringen att samer är en minoritet men också ett fysiskt urfolk och en enhet och att detta måste avspegla sig i samepolitiken? I så fall finns förutsättningar för en nystart på relationerna mellan sametinget-staten. Det skriver företrädare för några oppositionspartier i sametinget.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren

9. ”Lotta Olsson (M): Knyt ihop Sverige med bredband”

Stefan Löfvens regering har inte värnat bredbandsutbyggnaden. På de platser man skulle ha den största nyttan av bredband lyser den många gånger med sin frånvaro. Regeringen har istället under parollen klimatpolitik slösat bort pengar på exempelvis elcyklar och byggsubventioner istället för att se till att bredband och därmed klimatsmart kommunikation kommer på plats i hela landet.
Hela artikeln på Nerikes Allehanda

10. ”Sundsvall växer för långsamt – andra städer kör förbi oss

Både Gävle och Umeå har gått förbi Sundsvall som Norrlands största stad – frågan de styrande borde ställa sig är varför vi växer så långsamt, menar Walter Rönmark.
Hela artikeln på Sundsvalls Tidning
Håll koll på
9.30
Statistiska Centralbyrån: Forskning och utveckling i Sverige, universitets- och högskolesektorn, 2017.
11.35
Mistra Urban Futures arrangerar seminarium om hur diskotekbranden påverkade Göteborg.
14.00
Kammaråklagare Anna Lander och utredare Björn Norgren presenterar vid en pressträff huvuddelarna i sitt åtal om brott rörande organiserat fusk vid högskoleprovet och ger närmare information om utredningen.