Debattsvepet: måndag 20 maj

”Skilda medievärldar splittrar de svenska valrörelserna”

Allt mer skilda medievanor splittrar väljarnas upplevelse av valrörelsen, skriver medieforskare som presenterar rapport. Annat som debatteras är energiskatter, värnskatt och Janne Josefsson. 

1. Funktionshindrades syskon behöver också bli sedda

Det finns dilemman som är svåra att förstå och hantera för ett barn vars syskon har en funktionsnedsättning eller sjukdom, men med information, råd och stöd kan vuxenvärlden göra det betydligt lättare för en hel del barn, skriver företrädarna för Bräcke diakonis projekt Vuxensyskon Rakel Lornér och Maria Blad.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. SD: Höjda energiskatter försämrar klimatet

Risken är uppenbar att förslaget om höjd energiskatt på bränslen med sitt ensidiga fokus på Sverige leder till ökade globala utsläpp och en allvarlig försämring av leveranssäkerheten av el i våra storstadsregioner, skriver Sverigedemokraternas energipolitiske talesperson Mattias Bäckström Johansson och ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Skilda medievärldar splittrar de svenska valrörelserna”

Vår nya studie av valrörelsen 2018 visar dramatiska förändringar av medievanor och kommunikationsmönster. De lokala nyhetsmediernas ställning har försvagats och sociala medier har fått en allt mer central roll: allt fler väljare utnyttjar sociala medier som ingång till nyheter, agendasättare och nav i ett alltmer komplext och splittrat mediesystem, skriver tre medieforskare.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. Avskaffad värnskatt vidgar inte klyftorna

Enligt Januariöverenskommelsen ska värnskatten avskaffas vid årsskiftet, vilket riskerar att öka klyftorna, menar bland annat LO. Men effekten på inkomstfördelningen är i själva verket minimal, skriver Jonas Frycklund och Johan Lidefelt på Svenskt Näringsliv.
Hela artikeln på Dagens Industri

5. Vågar du utmana dina fördomar, Josefsson?

Janne Josefsson ger en skev bild av förorten och blir en nyttig idiot åt populistiska krafter, skriver Linus Johansson, med sina lärarkollegor på Bergsjöskolan.
Hela artikeln på Aftonbladet

6. Vi kan stoppa massutrotning av växter och djur

En miljon växt- och djurarter hotas av utrotning, redan inom de närmaste årtiondena. Det är chockerande uppgifter som nyligen har levererats i en rapport av FN:s expertpanel för biologisk mångfald. Det krävs enligt rapporten en radikalt förändrad livsstil med ökad andel produktion av livsmedel med ekologiska och hållbara metoder, skriver Anita Falkenek, Krav.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

7. Jakt- och vapenfrågor hanteras bäst i Sverige

Vi kristdemokrater säger att jaktfrågorna i första hand ska skötas nationellt. De olika medlemsländerna skiljer sig mycket när det gäller jakttradition och tillgång till och synen på naturen och dess resurser, skriver Liza-Maria Norlin och Kjell-Arne Ottosson (KD).
Hela artikeln på Nya Wermlands-Tidningen

8. Skippa symbolpolitiken – ta tag i invandringen

19/5 Moderaterna är till exempel enda borgerliga parti med en genomtänkt invandringspolitik inför Europavalet. Det är dessutom bara så som grogrunden för populism och extremism kan tryckas tillbaka, skriver Alice Teodorescu, huvudsekreterare i Moderaternas idéprogramsarbete.
Hela artikeln på Aftonbladet

9. ”Patientsäkerheten hotas när allt fler läkemedel restnoteras”

19/5 Antalet restnoterade läkemedel har ökat sedan apotekets monopol upphörde 2009. Tiotusentals svenskar kan inte längre hämta ut förskriven medicin, med risk för allvarliga hälsoeffekter som följd. Kraven på läkemedelsföretagen bör skärpas för att säkerställa att läkemedel finns tillgängliga, skriver överläkarna Jan Calissendorff och Mikael Lehtihet.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

10. Tvinga inte företagen att bli rökpoliser

19/5 Med det utökade rökförbudet som börjar gälla första juli har vi återigen ett exempel på hur nya lagar och regler stiftas utan någon ordentlig konsekvensanalys. Företagare riskerar att drabbas av sanktioner för saker de inte rimligen kan förväntas kontrollera. Det är oacceptabelt. Tvinga dem inte att bli rökpoliser, skriver bland andra Företagarna.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. Situationen i svenska skolan är helt ohållbar

18/5 En kraftig våg av nedskärningar drabbar just nu skolan och landets lärare känner effekterna. Nu krävs det kraftfulla investeringar i såväl löner som arbetsvillkor för att vända utvecklingen, skriver Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand.
Hela artikeln på Aftonbladet

12. ”Förlegad syn på beroende kostar liv”

18/5 Beroendesjukdomar kostar det svenska samhället tusentals liv och mänskligt lidande och över hundra miljarder kronor per år. Dödstalen minskar inte, och Sverige ligger långt efter de flesta andra europeiska länderna när det gäller vården av människor med alkohol- och drogmissbruk. Nu kräver vi en förändring för att rädda liv, skriver flera debattörer.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

13. ”Dödssjuka har rätt till trygghet och ett bra bemötande.”

18/5 Det behövs satsningar i offentlig regi på vårdens personal, på goda ändamålsenliga lokaler och på att möta behoven hos patienterna. Det är något helt annat än att lita på att marknaden ska lösa problemen, skriver vänsterpartisterna Sara Svensson, Agneta Lenander och Peter Ahlbom.
Hela artikeln på Sydsvenskan

14. Hårdare tag mot unga kriminella är dömt att misslyckas

18/5 När kriminella gäng väl etablerat sig visar erfarenhet att de är väldigt svåra att komma åt. En sak är dock säker, polismyndigheten kan inte på egen hand lösa problemet. Frågan är om det inte behövs fler socialarbetare i stället för fler poliser, skriver socionomerna Johanna Thorn och Gustav Gabrielsson.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
10.00
Fossilfritt Sverige arrangerar seminarium om vad som krävs för att få samhällets konsumtion att styra mot klimatmålet. Medverkande bl.a Ardalan Shekarabi, Upphandlingsmyndighetens gd Inger Ek och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Vasagatan 22, Stockholm.
11.30
Kiruna kommuns kommunstyrelse beslutar om vilka byggnader som ska flyttas och var de ska placeras. Konferensrummet, gamla brandstationen, Kiruna.
12.00
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt håller öppet möte, Järntorget, Göteborg.
12.00
EU-kommissionen i Sverige arrangerar en utfrågning inför EU-valet med Said Abdu (L), Fredrick Federley (C), Heléne Fritzon (S), Soraya Post (FI), Tomas Tobé (M), Charlie Weimers (SD), Rikard Warlenius (V), Jakop Dalunde (MP) och Yusuf Aydin (KD), Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.