Debattsvepet: tisdag 10 juli

"Ska vi tvingas skjuta våra djur och bränna köttet?"

Torkan väcker debatt. Att ha en regering och en jordbruksminister som varken verkar förstå, eller bry sig om, följderna av att inte agera innan katastrofen är ett faktum, är skrämmande och oroväckande för oss alla, producenter men även konsumenter, skriver en lantbrukare. KD-politiker uppmanar konsumenter att köpa svenskt kött och Centerpartiet vill tillsätta en krisgrupp.

1. Lyssna på personer med psykisk ohälsa

Den egna erfarenheten av att leva med psykisk ohälsa måste ges plats i det offentliga samtalet. Vad innebär det och hur känns det att bli diskriminerad på arbetsplatsen, i skolan, av vårdpersonal och av samhället, skriver Anki Sandberg ordförande för Hjärnkoll.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Professionella tvätterier sparar skattekronor

Ett professionellt samarbete ger mer till kommunen än deras egna icke-professionella lågtekniska tvätterier, som startas i syfte att både skapa jobb och tvätta kommunens arbetskläder, skriver Jan Kluge och Tor-Björn Angin på Sveriges Tvätteriförbund.
Hela artikeln på Dagen Samhälle

3. "Ska vi tvingas skjuta våra djur och bränna köttet?"

Fodret räcker inte och slaktköerna växer.Om regeringen inte agerar nu kommer vi bönder tvingas skjuta våra djur på gårdsplanen och skicka kropparna till förbränning. Allt medan det importerade köttet väller in, skriver lantbrukaren Kerstin Herbertsson.
Hela artikeln på Expressen

4. ”Tillsätt en kommission mot ohälsan i välfärdsyrkena”

Antalet sjukskrivna med utmattningssymtom har sexdubblats sedan 2010. De utbrända är numera yngre, man är borta längre och en stor majoritet är kvinnor. Sjukskrivningstalen är som högst i välfärdsverksamheter som vård, skola och omsorg. Det är dags att tillsätta en kommission som granskar bristerna i välfärdsyrkena, skriver Ulla Andersson (V).
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Bygg 50 000 lägenheter i trästäder runt Mälaren”

Det krävs nya grepp och tankar för att både bygga klimatvänligt och billigare. Om staten samordnar en satsning är det fullt möjligt att bygga 50000 lägenheter i trä i Mälarregionen där många unga behöver en bostad till ett överkomligt pris, skriver flera debattörer.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. "Sluta köpa in kött från utlandet – nu"

För svenska bönder innebär detta en katastrof. Med värme följer torka, på torka följer foderbrist. Sveriges bönder kommer inte ta semester, de kan absolut inte slappna av, utan tvärtom undrar många hur de ska klara sig. Det skriver KD:s partiledare Ebba Busch Thor och riksdagsledamot Magnus Oscarsson.
Hela artikeln på Aftonbladet

7. "Demokraterna måste tala ur skägget"

Demokraterna i Göteborg går till val på att stoppa Västlänken. Men de lämnar inga tydliga svar på hur det ska gå till, vad de vill ha i stället och, inte minst, hur skadestånden ska betalas. Det är oseriöst, skriver Axel Josefson (M) och Johnny Magnusson (M).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

8. "Det kan knappast bli värre – Göteborg kan bättre"

Företagsklimatet i Göteborg slår bottenrekord. Nu måste staden med kraft göra något åt servicekulturen och inställningen till företag, skriver Björn Jedvert (L).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. Torkan: Nu måste vi agera snabbt

Centerpartiet vill tillsätta en krisgrupp där lantbrukarna, handeln, politiken och myndigheter tillsammans analyserar läget och hittar åtgärder för att undvika att läget förvärras ytterligare. Det skriver Per Lodenius (C), riksdagsledamot och kommunfullmäktige, och Emelie Löthgren (C), kandidat till kommunfullmäktige.
Hela artikeln på Norrtelje Tidning

10. Bättre godsfunktioner leder till högre tillväxt

Kommunerna behöver bli bättre på att prioritera gods- och logistikfrågorna. Annars finns en stor risk för att städernas tillväxt drabbas, skriver Katarina Wåhlin-Alm på NCC Property Development.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

11. ”Vi signalerar att barnäktenskap är okej”

Barn är skyddsvärda oavsett var i världen de kommer ifrån och oavsett var i världen de befinner sig. Det är dags att Sverige slutar acceptera och uppmuntra till barnäktenskap, skriver Hanna Bergwall (MP), kommunfullmäktige i Ekerö kommun.
Hela artikeln på SVT Opinion
Håll koll på
9:30
SCB: Omsättning inom tjänstesektorn. Hushållskonsumtion