Debattsvepet 6 maj

Coronapandemin dominerar debatten i dag. Äldreomsorgen och välfärden behöver stödpaket, enligt Akademikerförbundet SSR. Andra ämnen som debatteras i krisens skugga är synen på ålderdom, vräkningar, bredbandsutbyggnad och a-kassa. Folkhögskolor och föräldrarätt är också på agendan.

Samhället sviker en hel generation äldre

Nya siffror visar att äldreomsorgen var pressad redan innan pandemin bröt ut. Men hur ska man kunna hantera en kris när det inte finns marginaler nog i vardagen? Akademikerförbundet SSR:s undersökning visar behovet av stödpaket, inte bara till näringslivet utan också till välfärden, skriver förbundets ordförande Heike Erkers och socialpolitiska chef Vesna Jovic.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

MP: Ingen ska vräkas till följd av coronakrisen

Den som riskerar att bli av med sin inkomst måste få en chans att behålla sitt bostadskontrakt. Parallellt måste vi politiker även jobba för att få på plats mer långsiktiga lösningar, skriver Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson Emma Hult, som lägger fram flera förslag hur antalet vräkningar kan minska.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

10.00

Umeå. Region Västerbotten håller presskonferens om covid-19. Tillförordnad smittskyddsläkare Gunilla Persson och hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa medverkar.

13.15

Jönköping. Jönköpings kommun håller pressträff om det senaste i kommunens arbete kring coronaviruset och covid-19.

14.00

Solna. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

Övrigt i flödet