Debattsvepet 11 maj

Högre elevfrånvaro under pandemin leder till att fler elever misslyckas i skolan, skriver L-ledaren Nyamko Sabuni. Arbetsförmedlingen behöver reformeras i grunden, menar tankesmedjan Timbro. SKR vill att regeringen ska ta mer ansvar för välfärden och statsminister Stefan Löfven anser att coronakrisen kräver ett starkare EU-samarbete.

L: En ny generation unga riskerar utanförskap

Elevfrånvaron har ökat kraftigt i de värst drabbade länen under pandemin och frånvaron är högst i socioekonomiskt utsatta områden. Högre frånvaro leder till att fler elever misslyckas i skolan. Det är särskilt allvarligt för eleverna i de utsatta områdena. Där klarade, redan före krisen, inte var tredje elev grundskolan, skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Timbro: Arbetsförmedlingen behöver reformeras i grunden

Coronakrisen innebär en chockökning av arbetslösheten. Med hänvisning till krisen höjs nu röster för att stoppa reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det vore ett stort misstag. Myndigheten är dysfunktionell och måste reformeras. Annars kommer priset bli högt för såväl arbetssökande som företagen, skriver Caspian Rehbinder på tankesmedjan Timbro.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Coronakrisen kräver ett starkare EU-samarbete”

(9/5) Stefan Löfven (S): Det råder ingen tvekan om att solidariteten och koordineringen inom EU stundtals brast i början av coronakrisen. Så ska inte EU-samarbetet fungera. Men efter de inledande problemen har EU-samarbetet visat sig stå starkt även i kristid. Låt oss nu säkerställa att det europeiska samarbetet står ännu stadigare i framtiden.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Semesterresandet kan göra att vården kollapsar”

(10/5) Den sociala distanseringen har haft stor effekt på smittspridningens hastighet och därmed förmågan för sjukvården att klara av situationen. Något som skulle kunna förstöra den fungerande strategin är ett alltför vidlyftigt semesterresande i sommar. Folkhälsomyndigheten måste nu gå ut med strikta regler som avråder från långa resor, skriver Anders Wigren, kulturgeograf och analytiker på Trafikverket.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Se till att undervisning på distans fungerar för alla”

Bland de elever och studenter som måste bedriva sina studier på distans finns tiotusentals som behöver hjälpmedel eller tolk för att tillgodogöra sig undervisningen. Tillgängligheten måste säkras. Det skriver Unga Hörselskadade, Sveriges Förenade Studentkårer, Unga med Synnedsättning och Sveriges Dövas Ungdomsförbund i en gemensam debattartikel.
Läs hela artikeln på Etc (öppnas i ny flik)

”En viktig del av samhällstransporterna slås ut när taxinäringen faller”

Varje dag sker tusentals färdtjänsttransporter, skolskjutsar och sjuktransporter runt om i Sverige. Det är en samhällsviktig verksamhet som nu riskerar att vittra sönder om inte staten hjälper företagen inom taxinäringen som utför flera av dessa transporter, att klara coronakrisen, skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och samhällspolitiska chef Tina Thorsell.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

6.00

Arbetsförmedlingen publicerar månadens arbetslöshetsstatistik och varselstatistik.

10.30

Stockholm. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar Ekonomirapporten där de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är högst påtagliga för kommuner och regioner. Chefsekonom Annika Wallenskog redovisar rapporten i korthet och ordförande Anders Knape kommenterar sektorns utmaningar.

11.00

Amnesty International håller en webbaserad pressträff om hur Amnesty ser på riskerna med den teknologi och övervakning som länder använder eller planerar att använda på grund av covid-19, med fokus på integritet och kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter.

14.00

Solna. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.

Övrigt i flödet