Debattsvepet 26 jan

Annie Lööf beskriver hur hon vill att valfriheten i skolan ska utvecklas. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) skriver om hur Malmö bidrar till att EU når klimatmålen och Ulf Kristersson (M) kräver att Sverige står upp mot Putin.

"Sverige behöver ett samhällbyggnadskliv – nu!"

I fredags träffade företrädare från samhällsbyggnadssektorn finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande. Vi vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för vår sektor. Det är dags för ett samhällsbyggnadskliv och en politisk handlingsplan som möter upp branschens färdplaner för att nå uppsatta klimatmål, skriver företrädare för elva branschförbund.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Distansundervisning måste vara en sista utväg"

Skolstängning och distansundervisning har betydande och väl belagda risker och konsekvenser för barn. Samtidigt är nyttan för att begränsa smittspridningen tveksam. Beslut om distansundervisning måste vara en sista och temporär utväg, skriver UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt, Elevernas Riksförbunds ordförande Jennie Gustafsson och professor Stefan Swartling Peterson.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Vi behöver alla stå upp mot Putins regim"

I Ryssland slår regimen brutalt ner alla försök till en mer demokratisk utveckling, och den omfattande korruptionen är en ren stöld från folket. Sverige måste nu tillsammans med våra nordiska och baltiska grannländer samla ett brett stöd för en rakryggad europeisk Rysslandspolitik som står upp för den demokratiska oppositionen och vidtar hårda åtgärder mot den ryska regimen, skriver Ulf Kristersson (M).
Läs hela artikeln på Expressen (öppnas i ny flik)

"Slopa patentreglerna så att också fattiga länder kan få vaccin"

Trots internationella utfästelser om att hela jordens befolkning ska få vacciner verkar det nu som att resurser saknas och Oxfam befarar att endast en tiondel av befolkningen i världens 70 fattigaste länder kommer att få vaccin under 2021. Det som behövs är att covidvaccinen undantas patentreglerna så att kopior kan tillverkas och ges till befolkningarna i låginkomstländer, skriver bland andra Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

"Demokratin – värd att värna varje dag"

För hundra år sedan fattade riksdagen det avgörande beslutet för kvinnlig rösträtt. Sveriges demokrati är stark och det är lätt att ta den för given. Ändå finns det skäl att vara vaksam mot tendenser och förändringar som i förlängning är ett hot mot demokratin. Det är nu vi ska engagera oss för demokratin! Det skriver Peter Örn, Lena Posner-Körösi, Emma Frans och Rosaline Marbinah.
Läs hela artikeln på Västerbottens-Kuriren (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9.00

Socialutskottet håller en offentlig utfrågning med anledning av Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19 vid en digital pressträff.