Debattsvepet 12 dec

Rättslig osäkerhet gör att vi inte fullt ut drar nytta av idéburna aktörers kompetens i välfärden menar särskild utredare. SD kommer inte att ingå i ett majoritetsunderlag tillsammans med L konstaterar liberala kommun- och regionpolitiker och förslag på hur miljardläckaget från välfärden ska minska presenteras. Det och mycket annat i dagen debattsvep. 

Så banar vi väg för mer idéburet i välfärden

Alla sektorer behövs i välfärden, men rättslig osäkerhet gör att vi inte fullt ut drar nytta av idéburna aktörers kompetens. Det skriver särskilde utredaren Samuel Engblom, som i dag lämnar sitt betänkande till civilminister Lena Micko och föreslår bättre vägledning för idéburet offentligt partnerskap samt ändringar i LOU och LOV.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Hellre skattesänkningar än bra sjukvård när S får välja

Vi skulle vilja se finansminister Magdalena Andersson (S) och socialminister Lena Hallengren (S) gå fram till de gamla och sjuka och förklara för dem varför skattesänkningar för rika män i Danderyd är viktigare än en vård som fungerar, skriver Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson och vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Sedan 2005 har runt 300 miljarder kronor betalats ut felaktigt från våra välfärdssystem, enligt våra studier. Trots de stora summorna finns i dag inte något långsiktig arbete för att motverka detta. Inte heller sker någon samlad uppföljning. Vi lämnar nu till regeringen förslag på en rad angelägna åtgärder för att minska läckaget, skriver Sven-Erik Österberg, ordförande för Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Det är hög tid att regeringen visar handlingskraft”

De offentliga finanserna är urstarka. Staten har ett unikt ekonomiskt utrymme att fylla de stora hål som uppstår i kommunerna framöver. Därutöver finns det goda möjligheter att återföra viktiga resurser till såväl Arbetsförmedlingen som till pensionärer och arbetslösa, skriver LO-distriktet i Norra Sveriges ordförande Krister Johansson och vice ordförande Carola Andersson.
Läs hela artikeln på Norran (öppnas i ny flik)

Håll koll på

10.00

Stockholm. Konstitutionsutskottet håller en öppen utfrågning om den representativa demokratins utmaningar i polariseringens tid. Deltar gör bland annat Sören Holmberg, Elin Naurin och Bo Rothstein, alla Göteborgs universitet.

10.00

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden överlämnar sitt betänkande till civilminister Lena Micko.

10.15

Malmö. Polisområde Malmö håller pressträff med nationell kommenderingschef Stefan Hector och regional kommenderingschef Stefan Sintéus som ger en lägesuppdatering gällande Operation Rimfrost och polisens arbete.

10.20

Stockholm. Näringsminister Ibrahim Baylan, socialminister Lena Hallengren och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans presenterar en nationell life science-strategi.

10.30

Stockholm. Finansminister Magdalena Andersson tar emot huvudbetänkandet från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen och dess ordförande Sven-Erik Österberg.

Övrigt i flödet