Debattsvepet: måndag 11 mars

”S, svik inte era löften till Sveriges alla unga”

Socialdemokraterna bör återinföra de reformer som syftar att ge barn och unga en  meningsfull fritid under loven anser Vänsterpartiet. Integrationen har gynnats av högkonjunkturen, konstaterar forskare. Andra ämnen som engagerat helgens debattörer är bland annat: klimatet, vården och forskningens förutsättningar.

1. Snart lågkonjunktur, då blir integrationen svårare

Flyktingar som kom under flyktingkrisen 2015 kunde snabbare ta sig in på arbetsmarknaden än föregående års flyktingar. Framgången kan dock inte tillskrivas specifika satsningar, utan beror troligen på konjunkturen, skriver professor Mats Hammarstedt.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Värna rätten till en god vård – även vid sena aborter

En del av förslagen i Statens medicinsk-etiska råds (Smer:s) analys av etiska frågor vid sena aborter är värda att pröva medan andra är mer bekymmersamma. Vi måste hålla hårt i principen om allas rätt till en god vård – även för kvinnor som ska genomgå en sen abort, skriver RFSU:s förbundsordförande Hans Linde.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”S, svik inte era löften till Sveriges alla unga”

Stefan Löfven sa nyligen att Socialdemokraterna är ett parti till vänster. Vi hoppas att det visar sig när regeringen presenterar sin vårbudget och återinför de reformer som ger många barn och unga en mer meningsfull sommar, skriver Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Hållbar utveckling bör bli ett övergripande mål för all politik”

För att de 17 målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska nås föreslår vi att statens budget, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet alla ställs om för hållbar utveckling. En Agenda 2030-kommitté bör utses för att fortlöpande utvärdera läget och lägga fram nya förslag, skriver Agenda 2030-delegationen.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Fantastiska innovationer kommer inte på beställning”

Sveriges välstånd baseras på en välutbildad befolkning, ett näringsliv med avancerade produkter och en förmåga att forska fram och ta till oss nya kunskaper. Universitet och högskolor har en nyckelroll i det arbetet, men de har också flera svagheter. Tyvärr erbjuder förslagen i den aktuella Styr- och resursutredningen ingen lösning, skriver Göran K Hansson och Hans Ellgren, Kungliga Vetenskapsakademien.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

6. ”Målstyrning perverterar forskning och utbildning”

Med företagsmodellens intåg i högskolevärlden har lärosätena anpassat sin verksamhet för att uppfylla enkelt mätbara mål kopplade till politisk ideologi. Här skapas skriande målkonflikter som slår mot högskolans egentliga roll som självständig och kunskapssökande, skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. ”När vi samarbetar kan det kan bli ordning och reda i vården”

Bristen på kompetens kommer inte att lösas inom de närmaste åren. Behovet av inhyrd personal kommer att finnas kvar. SKL borde se bemanningsföretag som en del av lösningen. Det skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt, styrelseordförande respektive t f förbundsdirektör i bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen.
Hela artikeln på Sydsvenskan

8. ”Kömiljarden som morot för effektivare sjukvård är fel tänkt”

10/3: Att belöna den som har bäst förutsättningar att bedriva god sjukvård och samtidigt lämna regioner med problem utan stöd ger fel signaler och riskerar att medföra ökade problem. I slutändan handlar det om patienter, inte en idrottstävling, skriver bland andra läkare och strateg Christer Wettervik.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”Ni anar inte hur många läkare som mår dåligt”

9/3: Är läkare det verkliga drömyrket? Det ger bra betalt och har gott anseende. Den perfekta professionen för glidare, tror folk. Den ljusa bilden håller på att krackelera ordentligt. Undersökning efter undersökning bekräftar att för många inom kåren är yrket rena mardrömmen, skriver läkaren Salomon Schulman.
Hela artikeln på Expressen

10. ”Terrorister ska inte integreras i Sverige”

SD: Att flytta fokus från offren till IS-återvändarnas rättigheter är bissart. Terrorister ska inte integreras i det svenska samhället, de ska lagföras och straffas. Det är vi skyldiga alla de människor som idag runt om i Europa hedrar minnet av terrorns offer, skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) och rättspolitiske talesperson Adam Marttinen.
Hela artikeln på Aftonbladet

11. ”Ny rapport: Pojkar får orättvist låga betyg i skolan”

9/3: När lärare och elev känner varandra väl snedvrids betygsättningen. Grupper som redan gör sämre från sig i skolan får ett oförtjänt lågt betyg. Vår nya forskningsrapport visar att detta går ut över pojkarna i skolan, skriver forskaren Björn Tyrefors tillsammans med Petter Berg och Ola Palmgren.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

12. ”Ett porrfilter i Borås skolor är bara början”

10/3: Porrfilter kommer bromsa en del av den exponeringen för pornografi som elever utsätts för, men det behövs också en plan för hur vi ska hantera porrens konsekvenser, skriver företrädare för Tjejjouren Magnolia.
Hela artikeln på Borås Tidning

13. ”Övriga Sverige kör ifrån Skåne – och regeringen blundar”

9/3: Det duger inte att förutsättningarna för att resa med tåg i Skåne blir allt sämre när staten genom Trafikverket lyckas förbättra situationen på andra håll i landet, skriver Carina Zachau (M), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Hela artikeln på Sydsvenskan

14. ”Ett hållbart samhälle behöver flyget”

Den offentliga debatten om flyget har tyvärr alltför ofta landat i en ensidig diskussion om dess klimatpåverkan. För oss i Halmstad har det i stället varit självklart att kombinera ett aktivt ställningstagande för behovet av en regional flygplats med mycket offensiva satsningar på att minska flygets klimatpåverkan, skriver moderaterna Jonas Bergman och Magnus Uvenfeldt.
Hela artikeln på Kvällsposten

15. ”Kooperativt företagande ger en levande stark landsbygd – med utvecklingskraft”

10/3: Det kooperativa ägandet ger hela landet möjligheter att växa på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Men statsmakterna behandlar av någon outgrundlig anledning kooperativa företag och ekonomiska föreningar synnerligen styvmoderligt jämfört med företagsformen aktiebolag, skriver Svensk Kooperations ordförande Tommy Ohlström och vice ordförande Anders Källström.
Hela artikeln på Nerikes Allehanda

16. ”Förnyat folkligt frisinne är vägen framåt för krisande L”

9/3: Liberalerna har under decennier försvagat det frisinne som tidigare var ryggraden i partiorganisationen. Den är nu ett tomt skal, en ekokammare för de professionella politikernas vägval. En ny partiledare, en ny ledning och en förnyad organisation måste återuppbygga partiet i hela Sverige och för hela Sverige, skriver Carina Sandor (L) och Staffan Werme (L).
Hela artikeln på Dagens Nyheter
Håll koll på
10.00
Stockholm: Agenda 2030-delegationen överlämnar sitt slutbetänkande till miljö- och klimat­minister Isabella Lövin (MP).
13.00
Halmstad: Vice riksbankschef Henry Ohlsson berättar om ekonomiska läget och aktuell penningpolitik på högskolan.
15.00
Malmö: Skåne Stadsmission håller pressträff om situationen för Malmös hemlösa.