Debattsvepet 11 mar

Socialdemokraterna bör återinföra de reformer som syftar att ge barn och unga en  meningsfull fritid under loven anser Vänsterpartiet. Integrationen har gynnats av högkonjunkturen, konstaterar forskare. Andra ämnen som engagerat helgens debattörer är bland annat: klimatet, vården och forskningens förutsättningar.

”Fantastiska innovationer kommer inte på beställning”

Sveriges välstånd baseras på en välutbildad befolkning, ett näringsliv med avancerade produkter och en förmåga att forska fram och ta till oss nya kunskaper. Universitet och högskolor har en nyckelroll i det arbetet, men de har också flera svagheter. Tyvärr erbjuder förslagen i den aktuella Styr- och resursutredningen ingen lösning, skriver Göran K Hansson och Hans Ellgren, Kungliga Vetenskapsakademien.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Målstyrning perverterar forskning och utbildning”

Med företagsmodellens intåg i högskolevärlden har lärosätena anpassat sin verksamhet för att uppfylla enkelt mätbara mål kopplade till politisk ideologi. Här skapas skriande målkonflikter som slår mot högskolans egentliga roll som självständig och kunskapssökande, skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.
Läs hela artikeln på Svenska Dagbladet (öppnas i ny flik)

”När vi samarbetar kan det kan bli ordning och reda i vården”

Bristen på kompetens kommer inte att lösas inom de närmaste åren. Behovet av inhyrd personal kommer att finnas kvar. SKL borde se bemanningsföretag som en del av lösningen. Det skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt, styrelseordförande respektive t f förbundsdirektör i bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen.
Läs hela artikeln på Sydsvenskan (öppnas i ny flik)

”Ett hållbart samhälle behöver flyget”

Den offentliga debatten om flyget har tyvärr alltför ofta landat i en ensidig diskussion om dess klimatpåverkan. För oss i Halmstad har det i stället varit självklart att kombinera ett aktivt ställningstagande för behovet av en regional flygplats med mycket offensiva satsningar på att minska flygets klimatpåverkan, skriver moderaterna Jonas Bergman och Magnus Uvenfeldt.
Läs hela artikeln på Kvällsposten (öppnas i ny flik)

”Kooperativt företagande ger en levande stark landsbygd – med utvecklingskraft”

10/3: Det kooperativa ägandet ger hela landet möjligheter att växa på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Men statsmakterna behandlar av någon outgrundlig anledning kooperativa företag och ekonomiska föreningar synnerligen styvmoderligt jämfört med företagsformen aktiebolag, skriver Svensk Kooperations ordförande Tommy Ohlström och vice ordförande Anders Källström.
Läs hela artikeln på Nerikes Allehanda (öppnas i ny flik)

”Förnyat folkligt frisinne är vägen framåt för krisande L”

9/3: Liberalerna har under decennier försvagat det frisinne som tidigare var ryggraden i partiorganisationen. Den är nu ett tomt skal, en ekokammare för de professionella politikernas vägval. En ny partiledare, en ny ledning och en förnyad organisation måste återuppbygga partiet i hela Sverige och för hela Sverige, skriver Carina Sandor (L) och Staffan Werme (L).
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

10.00

Stockholm: Agenda 2030-delegationen överlämnar sitt slutbetänkande till miljö- och klimat­minister Isabella Lövin (MP).

13.00

Halmstad: Vice riksbankschef Henry Ohlsson berättar om ekonomiska läget och aktuell penningpolitik på högskolan.

15.00

Malmö: Skåne Stadsmission håller pressträff om situationen för Malmös hemlösa.