Debattsvepet

26 sep

”Ryktet om kommunernas ineffektivitet är överdrivet”

Bilden av kommunerna som ekonomiskt ineffektiva är överdriven och ofta handlar resursanvändandet mer om skillnader i förutsättningar än skillnader i förmåga, skriver tre författare till en ESO-rapport på DN Debatt. En ny kartläggning visar kraftigt sjunkande skolresultat och en gymnasielärare beskriver varför han gett upp. Dessutom debatteras socialtjänstens kris och försvaret. Det är några ämnen i dagens och den gångna helgens debattsvep.  

Låt oss dra lärdom av Macchiarini-tragedin

Macchiarini-tragedin beror inte bara på Paulo Macchiarini, utan också på den miljö som gjorde att han kunde uppträda och verka så oansvarigt. Det är viktigt att forskningsmiljöer präglas av transparens och öppenhet – också för att det främjar forskningens kvalitet, skriver Forska!Sveriges generalsekreterare mfl.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på