Debattsvepet 31 okt

Moderaterna vill att att riksdagen ska överväga att skärpa svensk terrorlagstiftning – utan regeringens medverkan. Andra ämnen som engagerar på dagens debattsidor är bland annat den svenska läkemedelsförsörjningen, energifrågor, socialtjänstens kris och halloween.

Läkemedelsförsörjningen måste tryggas

Avsaknad av tydliga definitioner och mål för den svenska läkemedelsförsörjningen innebär att privata aktörer, kommuner och regioner inte har några substantiella krav att förhålla sig till. Det har vi sett den senaste tiden med de omfattande störningarna i läkemedelsförsörjningen, skriver rådgivaren Caroline Bergström och konsulten Carl Rådestad på Straterno AB.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Riksdagen måste köra över regeringen om terrorlagstiftning”

När regeringen vägrar att skärpa svensk terrorlagstiftning måste riksdagen överväga att agera utan regeringens medverkan. Vi kräver också att regeringen snarast tillsätter en kommitté som får i uppdrag att bland annat lägga fram ett förbud mot deltagande i en våldsbejakande organisations verksamhet, skriver Gunnar Strömmer (M) och Johan Forssell (M).
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Låt skogsägarna bidra till att klimatmålen nås”

Skogen och skogsprodukter har potential att neutralisera de 100 miljoner ton utsläpp som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder varje år. Genom att bland annat stimulera användningen av förädlade plantor och gödsling och tillåta lägre slutavverkningsåldrar kan vi få en skog som både växer och brukas mer, skriver Skogsindustriernas vd Carina Håkansson.
Läs hela artikeln på Dagens Industri (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8.30

Stockholm: Nordiska rådets session plenum, aktualitetsdebatt på temat klimat med klimatprofessor Michael Tjernström. Det behandlas även nya medlemsförslag och väljs president och vice president för 2020.

9.00

Socialstyrelsen publicerar en rapport som kartlägger användningen av artificiell intelligens (AI) inom hälso- och sjukvården i Sverige.

13.05

Stockholm: Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) med ansvar för regeringens arbete mot segregation och diskriminering, inledningstalar vid Global Utmanings slutkonferens Urban Girls Movement Botkyrka – Feministisk stadsutveckling som verktyg för Agenda 2030 i Sverige och världen.

Övrigt i flödet