Debattsvepet 18 feb

Rädda resursskolorna, skriver en rad barnläkare och psykologer med anledning av signaler om att resursskolor i Stockholm fått det tuffare ekonomiskt. I coronadebatten förs det fram både nya krav på hård lockdown och mer stöd till kultursektorn.

"Vi vill bidra till tillväxten och infrastrukturen är medlet"

Det är orimligt att vår region årtionde efter årtionde får extremt låg tilldelning av statliga investeringar i infrastruktur. Det finns både regionala och nationella samhällsvinster att göra på att åtminstone ge vår region samma tilldelning som riksgenomsnittet, skriver regionråden i Region Kalmar län Karin Helmersson(C), Peter Wretlund S) och Johanna Wyckman(L).
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

13.00

Region Gävleborg håller en digital presskonferens med anledning av coronapandemin.

13.00

Svenskt Näringsliv arrangerar digitalt seminarium om vilka effekter EU:s taxonomi, ett regelverk som syftar till att klassificera vad som är miljömässigt hållbart, kan få i Sverige.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

Övrigt i flödet