Debattsvepet: måndag 9 juli

"Religiöst tvång har ingen plats i förskolan"

Uppgifter om att personal på några förskolor i socialt utsatta områden sagt sig beredda att, efter önskemål från föräldrar, tvinga på barn slöja väcker debatt. Det är barnens bästa som ska styra, skriver lokala S-politiker i Göteborg. Andra frågor som debatteras denna måndagsmorgon är kollektivavtalen, hämt-tjänster och SD:s syn på EU.

1. Vi har inte tid att vänta på tekniken

Privatbilismen måste minska radikalt för att vi ska nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken kommer att öka om inget görs. Hur tänker våra politiker lösa det här problemet? Den frågan ställer Peter Norman & Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Islamiska regimen i Iran kan slå till mot Sverige

Majoriteten av iranierna i Sverige reser ofta till Iran, vilket gör att de enkelt är måltavlor för den islamiska regimen som kan använda sig av dem för att samla in information om andra iranier i Sverige, skriver Ardavan Khoshnood.
Hela artikeln på Dagen Samhälle

3. "Religiöst tvång har ingen plats i förskolan"

Det är barnens bästa som ska styra förskolans verksamhet, inte föräldrars religiöst motiverade eller hedersrelaterade klädkoder. För att det inte ska råda några tveksamheter om vad som gäller behövs strategiska insatser på olika nivåer, skriver Ingrid Andreae (S) och Sofi Bringsoniou (S).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

4. ”Skrota dagens kollektivavtal – de måste moderniseras”

Dagens kollektivavtal har blivit en allvarlig bromskloss på svensk arbetsmarknad. Nu behövs moderna avtal som hjälper individen att behålla balansen i livet och säkrar företagens konkurrenskraft. Vi vill öppna för individualiserade avtal som är anpassade till människors olika livs­faser, skriver företrädare för fackförbundet Civilekonomerna.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Stoppa Libanon från att tvinga tillbaka flyktingar”

Det är stor risk för en andra våg med syriska flyktingar som försöker ta sig till Europa, eftersom Libanon planerar att tvinga tillbaka dem till Syrien. Europa bör agera för att stoppa detta, skriver Houda Atassi, syrisk människorättsaktivist från staden Homs.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. "SD:s syn på EU är farlig"

Oscar Sjöstedt gör klart att SD kommer att fortsätta att vara ett anti-EU parti med en agenda som på ett direkt farligt sätt kommer att sabotera för Sverige, skriver tidigare utrikesministern Carl Bildt (M).
Hela artikeln på Dagens Industri

7. "Deras död bagatelliseras för att de är äldre – och kvinnor"

Det dör fler av fallskador än alla andra skadeorsaker – tillsammans. Men fallskador trivialiseras för att de främst drabbar gamla och sjuka, mest kvinnor. Politikerna prioriterar unga med självbotande snuvor, skriver debattörerna.
Hela artikeln på Expressen

8. "Porren ska inte lära unga om sex"

Sexualundervisningen ska bygga på samtycke och rätten till kroppslig integritet ska skrivas in i läroplanen för förskolor. Det är två av våra åtgärder för att motarbeta den psykiska ohälsan bland unga, skriver Gustav Fridolin.
Hela artikeln på Expressen

9. "S försöker lura väljarna om marknadshyrorna"

De senaste veckorna har vi kunnat följa ett socialdemokratiskt parti som väljer att ta till ett allt mer desperat tonläge i sin jakt på väljare. Det har gått så långt att de nu lägger allt fokus på att motarbeta ett förslag som inte finns – ett extremscenario för marknadshyror på den befintliga hyresmarknaden. Något sådant förslag finns det inget politiskt parti som har lagt, skriver Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M).
Hela artikeln på Aftonbladet

10. "Jag känner mig mer otrygg utanför förorten"

Jag föddes i Sverige med invandrare till föräldrar, och ja, jag är svensk, trots slöjan jag bär. Jag är uppvuxen i en förort, en så kallad “no go zone” i Göteborg. Men det är inte här jag känner mig otrygg. Det skriverNivin Khalil, student.
Hela artikeln på Aftonbladet

11. "Ingen gräddfil för nya läkemedel"

Företrädare för läkemedelsindustrin, patientföreningar och Läkarförbundet hävdar att landsting och regioner inte kan ta ansvar för den framtida läkemedelsanvändningen och att den i högre grad bör styras av staten. Deras argumentation saknar viktiga fakta, skriver Dag Larsson och Marie Morell, SKL.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

12. ”Uppmärksamhet, inte information, är den nya bristvaran.”

Om bilpriserna rasat i samma takt som datakraften, skulle en ny bil kosta som en budgetlunch. Det skriver Joseph S Nye, professor vid Harvarduniversitetet.
Hela artikeln på https://www.sydsvenskan.se/2018-07-09/uppmarksamhet-inte-information-ar-den-nya-bristvaran

13. "Laglydiga vapenägare straffas"

Antalet dödsskjutningar i Sverige ökar. Det kan inte accepteras. Krafttag krävs. Men dessa får inte straffa laglydiga vapenägare. Det är illegala vapen som måste bekämpas – inte lagliga vapen. När Sverige nu ska genomföra EU:s vapendirektiv finns ingen anledning att den svenska lagstiftningen går längre än vad detta kräver. Det skriver Christofer Fjellner som är EU-parlamentariker (M).
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren

14. ”Stoppa polisens aktivism kring vapenlicenser”

Polisen har under en längre tid försökt rubba ordningen kring vapenlicenser, i syfte att tillförskansa sig rätt att bedöma vapens lämplighet. Riksdagen bör tydliggöra att Polismyndighetens mandat endast är att bedöma sökandens lämplighet att inneha vapen, skriver Pia Clerté, dynamisk sportskytt.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet
Håll koll på
10:00
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht håller pressträff, tillsammans med Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och LRF:s ordförande Palle Borgström, med anledning av torkan och konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktion