Debattsvepet 18 maj

Om förvaltningen ska klara av sina huvuduppgifter framöver måste den både bantas och effektiviseras, menar tidigare näringsminister. Utsattheten kan förstärkas för personer som lever i hemlöshet under pandemin, skriver Socialstyrelsen och många som tror att coronakrisen gör det lättare att hantera klimatkrisen har fel, skriver psykolog.

Nu behövs samlade insatser för personer i hemlöshet

Coronapandemin kan försvåra redan tidigare känd social utsatthet. För personer som lever i hemlöshet kan därför utsattheten förstärkas. Samlade insatser från hela välfärdssystemet kan bidra till att minska smittspridning och säkerställa att det sociala arbetet för personer i hemlöshet är en viktig del i arbetet med pandemin, skriver Socialstyrelsens Olivia Wigzell och Jenny Rehnman.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Majblomman kommer inte räcka till i pandemin
 – nu måste välfärden göra sitt”

Majblomman måste i år säljas digitalt och organisationen tappar miljoner. Aldrig har behovet av extra insatser för barn varit större än 2020. Därför är det extremt smärtsamt att Majblomman tvingas svika nästan alla som vänder sig till oss i år. Vi förväntar oss att politiker på samtliga nivåer tar sitt ansvar för barnen, när vi inte kan. Det skriver Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommas riksförbund.
Läs hela artikeln på Etc (öppnas i ny flik)

”Bristerna i äldrevården ledde till att mamma fick covid-19 och dog”

(17/5) Jag har nyligen förlorat min älskade mamma i Covid-19. Hon smittades på det korttidsboende där hon bodde. I hennes fall var det bristande utbyte av information mellan boendet och vården som ledde till att hon dog. Nu behövs en fundamental förändring av omsorgen av våra äldre, det räcker inte med provisoriska småförbättringar, skriver Lena Palm, socionom och anhörig.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Utredningen om den falske officeren måste göras om”

Förre överstelöjtnanten vid Must Lennart Ohlsson: Ett antal chefer anses ha agerat felaktigt men ändå utkrävs inget ansvar. Försvarsmaktens utredning om fallet med den falske officeren är ofullständig och i vissa avseenden direkt missvisande. Både de övergripande slutsatserna och analyserna kan missleda allmänheten att tro att några större fel eller lagbrott inte har skett.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

Idag

Stiftelsen Allbright publicerar rapport om att techbranschen domineras av män och är direkt ovälkomnande mot kvinnor och minoriteter.

10.00

Kalmar. Länsstyrelsen Kalmar håller pressträff om arbetet för vilda pollinatörer där sju myndigheter går samman för att återskapa ett hem för bin i naturliga sandmiljöer i grustäkten vid Algutsrum.

12.00

Arbetsförmedlingen publicerar veckostatistik om arbetssökande, lediga platser och varsel.

14.00

Solna. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.