Debattsvepet 8 maj

Sverige behöver en plan för hur vaccinering ska gå till, när vaccin mot corona finns och börjar distribueras, skriver bransch­organisationen för de forskande läke­medelsföretagen. I debatten i dag lyfts också hur coronapandemin påverkar kvinnors rättigheter, arbetskraftsinvandring och livsmedelsförsörjning.

"Regeringen måste stärka forskningen som räddar liv"

Om inte medicinsk forskning stärks kommer vårdens utveckling att hämmas, befolkningen få sämre tillgång till nya behandlingsmetoder och Sverige kommer att tappa i konkurrenskraft. Det skriver Stiftelsen Forska!Sverige och medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd”, som tagit fram en rapport med tio förslag till regeringen om hur den kliniska forskningen kan stärkas.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Migrationskommittén förhandlar bort barns mänskliga rättigheter"

Det är inhumant av migrationskommittén att föreslå att en person som fått avslag på sin asylansökan måste vänta i tio år på att ansöka igen. En demokratisk stat kan inte skriva under folkrättsligt bindande konventioner som barnkonventionen och flyktingkonventionen för att sedan stifta lagar som strider mot dem. Det skriver ungdomsförbunden för flera ideella organisationer.
Läs hela artikeln på Etc (öppnas i ny flik)

Så kan sjukvården klara vårdskulden efter covid-19

Konsultationer via video passar utmärkt för att lösa frågan om vård på distans. Men för att lösa vårdens långsiktiga kapacitetsproblem krävs digitala hjälpmedel som inte bara ökar sjukvårdens tillgänglighet utan även ökar produktiviteten radikalt, skriver Doctrins Anna-Karin Edstedt Bonamy, Magnus Liungman och Johan Assarsson.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Pandemin kan leda till matbrist - nu måste vi öka självförsörjningen"

Svenskarna har tagit för givet att det finns mat i affärerna. Men med coronapandemin finns det risk att för livsmedelsbrist. Och medan Finland har beredskapslager som räcker i ett halvår skulle Sveriges räcka i en vecka. Ett sätt att möta en matkris är ökad fritidsodling av frukt och grönsaker, skriver bland andra Pella Larsdotter Thiel, Omställningsnätverket.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9.00

Stockholm. Interpellationsdebatter med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), riksdagen.

11.00

Göteborg. Pressträff med uppdatering om coronaläget i Västra Götalandsregionen.

14.00

Solna. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.