Debattsvepet 12 jan

Om planerade satsningar på vägar och järnvägar stoppas drar man undan mattan för stora delar av Sverige, skriver företrädare för sju handelskammare runt om i landet. Andra debattämnen denna morgon: vattenförsörjningen, friskolornas vinster och politisk polarisering.

 

 

"Sverige behöver säkra sitt vatten för framtiden"

Att trygga vattenförsörjningen i framtiden är en fortsatt utmaning. De årliga investeringsbehoven har på bara några år ökat från 16 till 23 miljarder kronor när klimatet förändras, befolkningen ökar och gamla anläggningar ska förnyas och klara skarpare miljökrav. Men kloka beslut i dag kan bli steg mot en grön omställning och en verklig cirkulär ekonomi, skriver styrelsen för Svenskt Vatten.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Låt alla i riskgrupp få rätt till sjukresa för att vaccinera sig"

Vi måste kraftsamla för att minska smittspridningen och dämpa de negativa effekterna av Covid-19-pandemin i samhället. Utbildad personal och trygga transporter till och från vaccinationen är avgörande för ett effektivt och patientsäkert genomförande av den historiskt stora vaccinationsinsats som startats i Sverige, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.