Debattsvepet: tisdag 23 juni

Politikerskola ska bryta de ideologiska låsningarna

För att öka medvetenheten och engagemanget i samhällets alla delar behövs fler vägar in i politiken. Det är dags att sluta negligera samhällets sårbarhet. Och så varnas det för att männens diktatur växer i förorten. Det är något av innehållet på tisdagens debattsidor.

1. Vår politikerskola ska bryta de ideologiska låsningarna

Tron på politik och demokrati smittar – men det gäller också misstron. För att öka medvetenheten och engagemanget i samhällets alla delar behövs fler vägar in i politiken. Därför startar vi Höj Rösten Politikerskola, som ska ge kunskap, verktyg och nätverk till framtidens politiker, skriver personerna bakom Höj Rösten.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

2. Sluta negligera samhällets sårbarhet

Kommuners, landstings och myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser och beredskapsplaner är alltför bristfälliga. Arbetet med att förebygga och hantera bland annat klimatförändringar, epidemier, skogsbränder och politisk extremism måste bli bättre, skriver professor Göran Bengtsson.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. Danska S kan inspirera svensk vänster och höger

Danmarks socialdemokrater förlorade regeringsställningen men gick ändå fram i opinionen. Genom att diskutera behovet av att minska bidragsbero­endet har de lyckats återerövra platsen som landets största parti, skriver Nima Sanandaji.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

4. Svenska villaområden sitter på bokrisens lösning

Om småhusägare bygger ut eller om sina hus kan det ge en halv miljon nya hem. I Norge är den här typen av småskalig bostadsutveckling redan verklighet. Så varför utnyttjar vi inte villaområdenas stora potential även i Sverige? Det skriver en grupp arkitekter.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

5. Mångspråkiga svenska skolan får ökade problem

Universitetskanslersämbetet ställer krav som i praktiken gör det omöjligt för vissa lärarutbildningar, till exempel Södertörns högskolas, att utbilda de andraspråkslärare som kommunerna så uppenbart behöver, skriver fyra debattörer.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. Åtta punkter för en bättre ambulanssjukvård

Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kräver samordnad, jämlik och säkrare vård och har förslag på hur det kan uppnås.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

7. Wahlroos resonerar som andra gamla kommunister

Nordeas ordförande Björn Wahlroos kom nyligen ut med en bok om ekonomiska teorier. Mitt intryck är att han har fastnat någonstans kring åren då Berlinmuren föll och Sovjetunionen kollapsade, skriver Johan Lönnroth, före detta riksdagsledamot (V) och docent i nationalekonomi.
Hela artikeln på Dagens Industri

8. I förorten växer männens diktatur

Våra manliga enklaver odlar numera inte bara hederskulturer som diskriminerar kvinnor, de odlar kulturer som skapar jihadkrigare, skriver Aminen Kakabaveh, grundare av nätverket Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V).
Hela artikeln på Expressen

9. Folkpartiet ska bli ett feministiskt alternativ

Övriga allianspartier säger nej till individualiserad föräldraförsäkring. Här har Folkpartiet en chans att profilera sig som det borgerliga alternativ för feminister som partiet gör anspråk på att vara, skriver Linda Nordlund, Josefine Temrell och Anton Wemander Grahm, LUF.
Hela artikeln på SVT Opinion

10. Kunskapslyft för hela livet hjälper fler att byta bana

För att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 satsar vi nu på att ge människor större möjlighet att byta bana. Fler utbildningsplatser inom universitet, högskolor, komvux och yrkesvux främjar det livslånga lärandet, skriver Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. Alla borde få bestämma när det är dags att dö

Människor får ofta allt mindre att säga till om i takt med att de blir äldre och sjukare. Men en sak som alla borde få ta beslut om är när man själv ska dö, skriver David Kruppé-Magnusson, vårdbiträde.
Hela artikeln på Metro
Håll koll på
Kl 08.00
Riksrevisionen publicerar granskning om regeringens hantering av risker i statliga bolag.