Debattsvepet: torsdag 25 april

”Politiker hotar elevers rättigheter”

Utmaningar inom vården, äldrediskriminering, barn- och elevombudets vara eller icke vara och behovet av vuxenutveckling. Det är några av de ämnen som engagerar dagens debattörer. Annat som debatteras är svenska värderingar, omvandlingar av hyresrätter, barncancervård och hur universiteten kan leda hållbarhetsarbetet. 

1. Rättvis vård allt tuffare uppgift för regionerna

De resursbrister vi ser i dag är bara början på de utmaningar som vården kommer att ställas inför framöver. En resurs kan bara användas en gång. Rättvisa och kloka prioriteringar i vården är därför nödvändiga, skriver företrädare för NT-rådet.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. EU måste stoppa åldersdiskrimineringen

Åldersdiskriminering hindrar äldre från att leva ett värdigt liv. Frågan måste upp på EU-nivå. Därför uppmuntrar vi alla att rösta på kandidater till Europaparlamentet som vill skapa bättre förutsättningar för EU:s äldre, skriver representanter för fyra nordiska pensionärsorganisationer.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Politiker hotar elevers rättigheter”

Att avskaffa barn- och elevombudet vore ett hårt slag mot elevers grundläggande rättigheter. Det skriver Leo Gerdén, ordförande för Sveriges Elevråd.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

4. ”Samhällsutmaningar kräver satsning på vuxenutveckling”

På samma sätt som Sverige blev ett föregångsland när det gäller jämställdhet och hållbarhet kan vi bli det när det kommer till mänsklig mognad och visdom. Ett livslångt lärande, eller ”vuxenutveckling”, ger förutsättningar för individen att hantera den accelererande komplexiteten i världen och våra samhällen, skriver 12 företrädare för forskning, företag och organisationer.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Fem steg som ska stärka svensk barncancervård”

En S och MP-politik som under snart fem år skapat växande köer för cancersjuka kommer fortsätta att misslyckas. I dag presenterar M fem steg med särskilt fokus på barncancervården som måste in i en ny nationell cancerstrategi, skriver Ulf Kristersson och Camilla Waltersson Grönvall.
Hela artikeln på Expressen

6. KD: Regeringen tar barn ifrån sina föräldrar

Allt fler barn med omfattande funktionsnedsättning hamnar på barnboende. En boendeform som tidigare kallades institution. Det är ett omänskligt resultat av S/MP-regeringens nedskärningar inom assistansen, skriver Pia Steensland, Kristdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

7. ”Utbilda nyanlända om svenska värderingar”

Vi vet inte exakt hur många som förts utomlands mot sin vilja, statistiken är bristfällig och mörkertalet är stort. Av de 3 496 samtal som länsstyrelsen i Östergötland tagit emot sedan 2014, så handlar 37 procent av samtalen om personer som riskerar tvångs- och barnäktenskap eller som redan förts utomlands, skriver Alexandra Hedborg och Faw Azzat.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. ”Det behövs fler hyresrätter, inte fler bostadsrätter!”

Att omvandla hyresrätter till bostadsrätter, när det råder svår bostadsbrist, är direkt antisocialt. Omvandling ökar segregeringen. Bara de som har en god ekonomi får lån från banken, skriver Gert Gelotte, socialliberal skribent.
Hela artikeln på SVT Opinion

9. ”Lunds universitet visar vägen framåt för ett hållbart samhälle”

Istället för att hamna i lokala diskussioner som riskerar att bli kontraproduktiva bör anställda och studenter prata mer om hur Lunds universitet kan driva radikala globala förändringar genom forskning, utbildning och innovativt tänkande och handlande. Det skriver Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger och Susanne Kristensson, rektor, prorektor respektive universitetsdirektör vid Lunds universitet.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. ”Inrätta ett skönhetsråd i Göteborg”

Människors liv formas av den miljö de växer upp, lever och verkar i. Det är därför viktigt att de som har ansvar att utforma denna miljö har de egenskaper som behövs för att skapa en bra tillvaro för oss göteborgare, skriver Demokraterna.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
kl 13
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, håller pressträff för att ge en aktuell lägesbild om myndighetens arbete med att stärka skogsbrandsberedskapen inför sommaren, MSB, Stockholm.
Barncancerfonden publicerar Barncancerrapporten som handlar om sena komplikationer efter barncancer och hur uppföljningen ser ut för barncanceröverlevare i Sverige.