Debattsvepet: onsdag 13 september

”Polisen måste få ökad lokal närvaro”

Antalet utanförskapsområden har ökat markant, liksom den organiserade brottsligheten. En lösning för att öka den lokala närvaron är att införa kommunal polis, enligt debattörerna. Lokala servicekontor för statliga myndigheter riskerar däremot att bli ett slag i luften, hävdar forskarna.

1. Fler skyltfönster – men blir det någon verkstad?

Statliga myndigheters lokala service ska ses över, och regeringen avsatte nyligen 80 miljoner kronor för 2018 . Risken är dock att de föreslagna lokala kontoren snarare blir skyltfönster än bidrar till en utökad och bättre verksamhet för medborgarna. Det skriver forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. ”Återinför solidariteten i försörjningsstödet”

Att uppbära försörjningsstöd har alltid varit förenat med skam. De senaste årens skuldbeläggande av människor som behöver samhällets hjälp har ökat deras utsatthet. I stället för att propagera för mer och hårdare krav på de personer som uppbär försörjningsstöd är det hög tid att vi återinför den solidariska synen på våra mest utsatta grupper. Det skriver Malin Fröjmark, ordförande Akademikerförbundet SSR Stockholms stad.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Polisen måste få ökad lokal närvaro”

Problemet med det grova våldet och i stort sett dagliga skjutningar och sprängningar kan vara en effekt av polisorganisationens strukturella problem. En kommunal polis ger både ett ökat medborgar­inflytande och en uthållig lokal närvaro. Det skriver före detta statssekreteraren Krister Thelin och Malmös KD-ordförande Torsten Elofsson.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

4. MP: Barnen som kom hit måste få stanna

Vi i Miljöpartiet vill att de som kom som ensamkommande barn under 2015 ska få stanna i Sverige. Vi har jobbat hårt för att det ska bli verklighet. Tyvärr har de lösningar vi genomfört under de senaste åren lett till att betydligt färre än vad det var tänkt får stanna när verkligheten förändrats snabbt. Därför behöver vi nu genomföra förändringar som gör att denna grupp får stanna, så som tanken var redan 2015. Det skriver Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson (MP).
Hela artikeln på Aftonbladet

5. "Allt bör göras för att bygga relationer med Nordkorea”

FN beslöt i måndags om ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Men de senaste tio årens ”hårda tag” har underlättat utvecklingen av kärnvapen, genom att insynen minskat. En integrationsprocess riktad mot gräsrötter skulle på sikt kunna locka Nordkorea ur sin självpåtagna isolation, skriver tre forskare vid Utrikespolitiska institutet.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

6. "Norska borgerliga lärdomar"

Høyre har under den gångna mandatperioden samregerat med Fremskrittspartiet (FrP). Men den övriga borgerligheten har betraktat FrP som ett oberörbart parti. Den kommande regeringsförhandlingen kommer tyvärr troligen inte att handla om den nödvändiga ekonomiska omställningen, bedömer Janerik Larsson.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. "Pensionärer – det är dags att göra uppror!"

Seniorupproret kräver att de fattigaste i Sverige prioriteras. Att lyfta de svenska fattigpensionärerna över EU:s fattigdomsgräns kostar enligt uppgift drygt fem miljarder. Det är en rimlig och rättvis start för att återupprätta det sociala kontraktet med landets äldre – men även med andra åldersgrupper. Det skriver Seniorsossarnas styrelse.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. "Jesus röstade aldrig i något kyrkoval"

Jesus agerade och handlade med stor framgång här på jorden långt före riksdagens grundande. Kyrkovalet och den partipolitiska styrningen av Svenska kyrkan är en helt orimlig ordning, anser prästen Tomas Österberg.
Hela artikeln på Expressen

9. "Risk för kris när Brexit gräver djupt hål i EU:s kassa"

Det finns ingen enkel lösning på Brexits ekonomiska konsekvenser för EU. Bortfallet av britternas andel i budgeten äventyrar unionens funktionssätt och måste därför kompenseras. Men oavsett om det innebär höjda avgifter för resten av medlemmarna eller nedskärningar i EU:s budget uppstår problem. Det är bråttom att hitta en lösning för att undvika en EU-kris, skriver Jasenko Selimovic (L).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

10. "Socialdemokraterna ser inte diktaturerna på grund av sin motvilja mot demokratin Israel."

Ett skäl till varför antisemitismen i Sverige har vuxit sig stark är Socialdemokraternas nonchalans Det skriver Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker.
Hela artikeln på Sydsvenskan

11. Fridolins köttnationalism krymper Miljöpartiets trovärdighet

Under de tre år som Fridolin har varit landets skolminister har man inte satsat en enda krona på att hjälpa eleverna att bryta köttnormen, skriver Jonas Paulsson, nätverket Köttfri måndag.
Hela artikeln på Dagens Samhälle
Håll koll på
Onsdag
Civilminister Ardalan Shekarabi besöker bland annat projektet Bostad först i Helsingborg och Tetra Pak i Lund.
Onsdag
EU- och handelsminister Ann Linde besöker Moskva för överläggningar med sin ryske motpart, industri- och handelsminister Denis Manturov.
9:30
SCB: Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, BNP och reala sektorräkenskaper, andra kvartalet
10:00
Debatt om situationen för ensamkommande flyktingbarn på begäran av Vänsterpartiet, riksdagen.
13:00
Stockholms stad arrangerar hearing om hedersrelaterat våld och förtryck