Debattsvepet 1 okt

Det hävda besöksförbudet på äldreboenden, sambandet mellan nedskärningar i skolan och gängvåld och skyddet av yttrandefriheten är några av ämnena som debatteras på torsdagen. 

C: Makten över skolan ska finnas nära dem som berörs

Centerpartiet tror på ett fortsatt lokalt styre av landets skolor. Vi tror inte att lösningen är en enorm myndighet med generaldirektörer eller att ett fåtal ministrar är de som är bäst lämpade att styra skolorna. Vad är det som blir bättre med ett styrande på distans, frågar centerpartisterna Mari-Louise Wernersson och Madelaine Jakobsson.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Gängskjutningar blir fler när det skärs ned i skolan

Debatten har under de senaste månaderna gått varm om Sveriges problem med gängskjutningar, skulden har lagts på allt från bristande integration till en handlingsförlamad statsminister. Som lärare och som fackligt engagerade i Lärarförbundet tycker vi att perspektivet på debatten har varit snedvriden, skriver Mirlinda Quranolli och Pablo Mendoza från Lärarförbundet i Botkyrka och Huddinge.
Läs hela artikeln på Etc (öppnas i ny flik)

Anställ norska poliser för att snabbt få fler poliser på fältet

Sverige är i ett mycket kritiskt läge när det gäller brottsligheten. Skjutningarna pågår i oförminskad takt samtidigt som brotten blir grövre. Regeringen och dess samarbetspartier hade 105 miljarder att spendera i sin budget, men valde att hantera de rättspolitiska frågorna med en förödande nonchalans, skriver Anders Carlsson, rättspolitisk talesperson (KD).
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Inrätta en äldreombudsman i varje kommun”

Under många år har politiker misslyckats med att skapa goda villkor för äldreomsorgens bemanning och kompetens. Det behövs någon som tillvaratar de äldres intressen. Vi föreslår därför att det tillsätts en äldreombudsman i varje kommun, skriver KD Senior:s Lars O Molin, Birgitta Södertun och Anne-Lie Sundling.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Låt inte statsmakten begränsa yttrandefriheten”

Tryck- och yttrandefrihetskommitténs förslag är bekymmersamt. Kommittén vill i sitt förslag göra ytterligare undantag i det grundlagsskyddade området. Risken är att det leder till mediegrundlagar med så stora hål, att det bara skyddar det som är bekvämt, oförargligt och ”ändamålsenligt”. Det skriver Ewa Thorslund och Per Hultengård, från TU – Medier i Sverige och advokaterna Peter Danowsky och Ulf Isaksson.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8:45

Socialutskottet håller en offentlig utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga, andrakammarsalen, riksdagen.

9:00

Årets Right Livelihood-pristagare tillkännages vid en presskonferens, Kulturhuset Stadsteatern, foajé 3, våning 3, Sergels torg, Stockholm.

9:15

Konjunkturinstitutet publicerar lönebildningsrapporten. Presskonferens, kl 9.30, Lokal Fleming på entréplan vid receptionen, Fleminggatan 7, Stockholm.

14:00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om covid-19 och svarar på frågor, Tomtebodavägen 12B, Solna.

14:00

Folk och försvar arrangerar digitalt seminarium om livsmedelskedjan i kris och krig. Landsbygdsminister Jennie Nilsson och representanter för bland annat Lantbrukarnas riksförbund, Livsmedelsföretagen, Livsmedelshandlarna och Totalförsvarets forskningsinstitut medverkar.

Övrigt i flödet