Debattsvepet: tisdag 16 april

”Patienters irrvägar i jakt på vård kostar miljarder”

Allt för många svenskar skickas på irrvägar genom vården, anser flera debattörer. Andra ämnen som engagerar dagens debattörer är bland beroendepolitikens utformning, behovet av fler idrottsanläggningar i Stockholm, det stundande EU-valet och framtidens pensioner.

1. Välfärden måste omfatta personer med beroende

Personer med beroendeproblematik ska ha rätt till jämlik hälsa och insatser som grundar sig i forskning. Men för att de ska ske krävs ekonomiska satsningar som även inbegriper strukturella insatser som bostäder, skriver Karin Rågsjö vårdpolitisk talesperson (V) och Maj Karlsson socialpolitisk talesperson (V).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Stockholm sämst i klassen på att erbjuda barn idrott

Idrott och fysisk aktivitet är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa. Ändå konstaterar Stockholms stad att de planerade investeringarna för idrottsanläggningar knappt kommer räcka att till för att hålla den nivå som finns i dag när staden växer, skriver Helene Hellmark Knutsson ordförande Stockholms idrottsförbund och Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Patienters irrvägar i jakt på vård kostar miljarder”

Allt för många svenskar skickas på irrvägar genom vården. Det leder till onödiga besök, dubbelarbete för personalen, missade diagnoser och vårdskador. Om irrvägarna slopas kan det frigöra resurser motsvarande 1,5 miljoner fler primärvårdsbesök, samt minskad oro och väntan, skriver överläkaren på Danderyds sjukhus Richard Fletcher, chefen för Reforminstitutet Stefan Fölster och den tidigare CIO:n för SKL Per Mosseby,
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Till alla er som kräver att IS-barn ska ”hämtas hem”

”De goda humanisterna” yrar om att man ska åka till Syrien och hämta IS-barnen. Det väcker en rad frågor – som alla behöver besvaras. Tro fan att folk är oroliga för att även detta går åt skogen, skriver Hanif Bali (M).
Hela artikeln på Expressen

5. ”Höj avgiften till den allmänna pensionen”

Det är naivt att tro att alla grupper på arbetsmarknaden ska kunna arbeta längre än de gör i dag. Ett rimligare sätt att säkra pensionssystemet är att höja avgiften till den allmänna pensionen till 18,5 procent, skriver Eva Nordmark, ordförande för TCO som nu antar ett nytt pensionspolitiskt program.
Hela artikeln på Dagens Industri

6. ”Med blågrön politik blir kultur snart bara för rika”

Nu har den blågröna majoriteten styrt Stockholms stad i ett halvår och det märks tyvärr allt för tydligt på kulturområdet. Biblioteken tvingas skära ned på sin personal, kulturskolan minskas och många fria kultursällskap och föreningar är oroade över att de inte kommer kunna fortsätta, skriver Torun Boucher (V) vice ordförande i kulturnämnden Stockholms stad.
Hela artikeln på Etc

7. ”Koldioxidskatten hotar klimatet”

Liberalerna går till val på ett obegripligt förslag om att införa en europeisk koldioxidskatt. Att blanda ihop klimatfrågan med den mycket kontroversiella beskattningsfrågan medför stora politiska risker, skriver Emma Wiesner, kandidat till Europaparlamentet för Centerpartiet.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

8. ”Löfvenmodellen hot mot den svenska modellen”

Stefan Löfven (S) har genom att lägga socialpolitiken till den europeiska agendan försvagat Sverige och den svenska modellen, men stärkt de politiska krafter som vill göra arbetsmarknadspolitiken till en fråga för EU, skriver Gunnar Hökmark (M).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”Ut med kvinnohatarna – in med feministerna”

Våld mot kvinnor är ett av Europas största säkerhetsproblem. Just nu finns det ingen EU-lag som förbjuder våld mot kvinnor, alla länder har sina egna lagstiftningar, skriver Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt Initiativ.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. "Populismen den svenska regeringen visat prov på är farlig.”

Staten ska skydda oss men staten ska inte kunna missbruka makten den fått för att skydda oss, skriver Jasenko Selimovic (L) EU-parlamentariker.
Hela artikeln på Sydsvenskan
Håll koll på
Skolverket: Publicering av statistik om: "Fritidshem – elever och personal" samt "Grundskolan – elever i behov av särskilt stöd”.
9.30
Trafikanalys: Publicering av tabeller om körsträckor för körsträckor med svenskregistrerade fordon under 2018.