Debattsvepet 26 okt

Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnds presidium ifrågasätter Försäkringskassans beslut att återinföra kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning eller ersättning för vab. Statsvetaren Olof Ruin varnar för politiska samarbeten som leder till minoritetsstyre. Styret i Malmö presenterar sin budget och Centerpartiet vill lagstifta för att garantera äldres trygghet. 

Ompröva ert beslut om krav på läkarintyg, Försäkringskassan!

Det vore mycket olyckligt om vi fick in snuviga barn och vuxna på vårdcentralerna bara för ett intyg. Det skriver Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnds presidium Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M) och Anna-Lena Hogerud (S), som skarpt ifrågasätter Försäkringskassans beslut att återinföra kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning ellerDet vore mycket olyckligt om vi fick in snuviga barn och vuxna på vårdcentralerna bara för ett intyg. Det skriver Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnds presidium Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M) och Anna-Lena Hogerud (S), som skarpt ifrågasätter Försäkringskassans beslut att återinföra kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning eller ersättning för vård av barn.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Kommunerna ska vara snälla jättar mot de lokala företagen

Mängder av företag runt om i landet är beroende av de inköp som det offentliga gör från lokala företag. Kommunerna måste därför fortsätta med redan aviserade inköpsplaner och växla upp upphandlingar och andra investeringar. I dessa tider kan det vara just det som gör att lokala företag slipper gå omkull, skriver Företagarnas Pontus Lindström och Magnus Johansson.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Vi behöver nya lagar för att garantera våra äldre trygghet”

Annie Lööf (C) och Anders W Jonsson (C): All vård måste utgå från en enskild bedömning av patienten. Oavsett ålder eller livssituation. Resursförstärkningar till äldreomsorgen som Centerpartiet, tillsammans med regeringen, genomfört måste följas upp av en än tydligare lagstiftning. Så att vi garanterar våra äldre en trygg, säker och nära vård, utifrån en individuell bedömning. Det är bara så vi kan bygga ett starkare samhälle och ta Sverige framåt, genom krisen.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Så höjer vi kvaliteten inom äldreomsorgen”

(25/10) Äldreomsorgen har under en lång tid präglats av ideologisk kamp. Med ett pausat införande av LOV Lagen om valfrihet inom äldreboenden öppnas möjligheten för bred politisk uppslutning med fokus på kvalitet i stället för huvudmannaskap. Demokraterna är redo för samarbete med alla som vill driva äldreomsorgen framåt genom att investera i personal och kvalitet, skriver bland andra Jessica Blixt (D).
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Ta bort orimliga krav i den nya gymnasielagen”

(25/10) Tusentals ungdomar riskerar att få sina liv förstörda om inte regeringen agerar. Omänskliga krav ställs på de unga som sökt asyl i Sverige och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i och med den nya gymnasielagen. Det skriver företrädare för olika kretsar inom Röda Korset, Fryshuset, Frälsningsarmén och Svenska kyrkan tillsammans med en rad andra företrädare för den ideella sektorn.
Läs hela artikeln på Sydsvenskan (öppnas i ny flik)

Håll koll på

11.00

Arbetsförmedlingen publicerar veckostatistik om arbetssökande, lediga platser och varsel.