Debattsvepet 10 mar

Sverige behöver skapa fler AT-tjänster för att säkra landets läkarbemanning. Det behövs en nationell utbildning för gode män och förvaltare. Coronaviruset blottlägger svenska svagheter. Jonas Sjöstedt (V) uppmanar Miljöpartiet att säga ja till Gotlandskabeln.

Håll koll på

09.00

Lysekil. Mark- och miljööverdomstolens huvudförhandling inleds i mål om Preems planerade utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Pågår till och med den 13/3.

09.00

Stockholm. Riksbankschef Stefan Ingves deltar vid finansutskottets öppna utfrågning om penningpolitiken. Vilka besked har han om coronavirusets effekter?

09.00

Karlskrona. Försvarsminister Peter Hultqvist och hans finländske kollega Antti Kaikkonen besöker marinbasen och följer med på en ubåtsövning.

10.00

Karlstad/Kristinehamn. Statsminister Stefan Löfven och inrikesminister Mikael Damberg besöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad och Kristinehamn.

13.00

Stockholm. Interpellationsdebatter med näringsminister Ibrahim Baylan (S), statsrådet Peter Eriksson (MP), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och statsrådet Lena Micko (S)

Övrigt i flödet